წერილობითი კორესპონდენცია

ადგილობრივი

წერილობითი კორესპონდენცია, რომელიც იგზავნება საქართველოს მასშტაბით

საერთაშორისო

წერილობითი კორესპონდენცია, რომელიც იგზავნება საქართველოდან სხვა ქვეყანაში