საფოსტო ბარათი

მყარი ქაღალდის ან მუყაოსგან დამზადებული სპეციალური ბლანკი, რომელიც განკუთვნილია წერილობითი ტექსტის განსათავსებლად და იგზავნება/ბარდება ღია სახით, კონვერტის გარეშე

საიდან
სად
წონა (მიუთითეთ გრამები)
მაქსიმალური წონა: 20 გრამი