მალეო

შპს „საქართველოს ფოსტა“ მომხმარებელს სთავაზობს ელექტრონულ პლათფორმას - „მალეო“, რომელიც გულისხმობს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, საბერძნეთიდან, თურქეთიდან, იტალიიდან და პოლონეთიდან ელ.კომერციის გზავნილების მიღების საშუალებას საქართველოში.

 

ნებისმიერ სრულწლოვანსაქართველოს რეზიდენტ ფიზიკურ და იურიდიულ პირს საშუალება აქვს აშშ-ში, საბერძნეთში, თურქეთში, იტალიაში და პოლონეთში შექმნას საკუთარი საფოსტო მისამართი. შპს „საქართველოს ფოსტა“ უზრუნველყოფს ამ მისამართზე შემოსული ელ.კომერციის გზავნილების ტრანსპორტირებას საქართველოში და მის ჩაბარებას მომხმარებლისათვის.

დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ  მისამართზე www.maleo.ge