მალეო

შპს „საქართველოს ფოსტა“ მომხმარებელს სთავაზობს ელექტრონულ პლათფორმას - „მალეო“, რომელიც გულისხმობს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან  და ევროპიდან ელ.კომერციის გზავნილების მიღების საშუალებას საქართველოში.

 

ნებისმიერ სრულწლოვანსაქართველოს რეზიდენტ ფიზიკურ პირს საშუალება აქვს აშშ-ში და საბერძნეთში შექმნას საკუთარი საფოსტო მისამართი. შპს „საქართველოს ფოსტა“ უზრუნველყოფს ამ მისამართზე შემოსული ელ.კომერციის გზავნილების ტრანსპორტირებას საქართველოში და მის ჩაბარებას მომხმარებლისათვის.

დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ  მისამართზე www.maleo.ge