საერთაშორისო

წერილობითი კორესპონდენცია, რომელიც იგზავნება საქართველოდან სხვა ქვეყანაში

საიდან
საქართველო
სად
წონა (მიუთითეთ გრამები)
მაქსიმალური წონა: 30 000 გრამი