საერთაშორისო

ამანათი, რომლის გაგზავნა და ადრესატისთვის ჩაბარება ხორციელდება საქართველოდან სხვა ქვეყანაში

საიდან
საქართველო
სად
წონა (მიუთითეთ გრამები)
მაქსიმალური წონა: 20 000 გრამი