სახლიდან სახლში

ამანათის ადრესატისთვს ჩაბარება ხორციელდება მის მისამართზე

საიდან
სად
წონა (მიუთითეთ გრამები)
მაქსიმალური წონა: 15 000 გრამი