ჩემი პირადი კაბინეტიდან თუ არის შესაძლებელი სხვა პიროვნების გზავნილზე შევუკვეთო ციფრული სერვისი?

მომხმარებლის პირადი კაბინეტიდან, ციფრული სერვისის შეკვეთა ხდება მხოლოდ მის სახელზე რეგისტრირებულ გზავნილებზე