რომელ ქვეყნებში იგზავნება სახმელეთო ამანათი?

სახმელეთო ამანათის გაგზავნა შესაძლებელია შემდეგ ქვეყნებში:

 • საბერძნეთი
 • იტალია
 • ესპანეთი
 • საფრანგეთი
 • გერმანია
 • შვეიცარია
 • პოლონეთი
 • ავსტრია
 • ჩეხეთი
 • ბელგია
 • სომხეთი
გზავნილს, რომ თვალი ვადევნო - რომელი სერვისით უნდა გავგზავნო?

ნებისმიერ რეგისტრირებულ გზავნილს ენიჭება გზავნილის კოდი (tracking number), რომლის მეშვეობითაც შეგიძლიათ ადევნოთ თვალი ჩვენ ვებ გვერდზე

შესაძლებელია თუ არა ვებ გვერდზე ჩამოსული ან გაგზავნილი გზავნილის ადგილმდებარეობის შემოწმება?

გზავნილის სტატუსი და ადგილმდებარეობა შეამოწმეთ თქვენს პირად კაბინეტში

როგორ მოვიძიო თბილისის ქუჩებისა და რეგიონების ინდექსები?