დოკუმენტები

საერთაშორისო საფოსტო გზავნილის გაგზავნისას მისი თანმხლები ფორმების (CN22; CN23; CP72; CN23EMS) შევსების ინსტრუქცია
გამოცხადებულია: მაისი 19, 2022
1 2