მარკები

2018
ID: # 0358
„ნატო ვაჩნაძე“ - დიზაინერი გ. ქართველიშვილი.
მარკის ნომინალი 1,0 ლარი