სიახლეები

საქართველოს ფოსტის განცხადება

4 აპრილი 2019

მოგახსენებთ, რომ 5.04.2019-დან 11.04.2019-მდე თურქეთის მიმართულებით საფოსტო გზავნილების გაგზავნა შეჩერებულია