ტრიცერატოპი

056

ტრიცერატოპი

ნომერი: 056
წელი: 1995
კატეგორია: გადაშენებული ცხოველები
ტირაჟი: 37 000
ავტორი: ბ.ქობლიანიძე