პარაზაუროლოფუსი

ნომერი: #052

პარაზაუროლოფუსი

ნომერი: #052
წელი: 1995
კატეგორია: გადაშენებული ცხოველები
ტირაჟი: 37 000
ავტორი: ბ.ქობლიანიძე