ზვიად გამსახურდია 80 წელი

616

ზვიად გამსახურდია 80 წელი

ნომერი: 616
წელი: 2019
ტირაჟი: 20 000
ავტორი: გ. ქართველიშვილი