ავია - სწრაფი გზავნილი

AVIA გზავნილი - გზავნილის სახეობა, რომელიც გულისხმობს საერთაშორისო გამავალი გზავნილის საქართველოში მიღებას და მის ჩაბარებას სხვა ქვეყანაში  დაჩქარებულად, შესაძლო მოკლე ვადებში, ხოლო მისი შიგთავსის  დაზღვევა შესაძლებელია გამგზავნის მიერ გამოცხადებული, მაგრამ არაუმეტეს შიგთავსის რეალური  ღირებულებით. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება აღემატებოდეს 10 000 ლარს.

    · AVIA გზავნილის წონა: არ უნდა აღემატებოდეს 20კგ-ს.

    · AVIA გზავნილის ზომა დაიანგარიშება ფორმულით: (სიგრძე x სიგანე x სიმაღლე) / 5000

 

„საქართველოს ფოსტა“ AVIA გზავნილის გაგზავნას ახორციელებს შემდეგ ქვეყნებში