მარკები

1993
ID: # 0004
სამთავისი
დიზაინერი: ვ.ორბელაძე
მარკის ნომინალი 0.70 ლარი