მარკები

1993
ID: # 0010
„საქართველოს რესპუბლიკა“
საქართველოს სახელმწიფო დროშა და ღერბი
დიზაინერი: გ.ხარაბაძე
მარკის ნომინალი 0.50 ლარი