სიახლეები

PostEurop - ის პლენუმის მნიშვნელოვანი საკითხები და საქარველოს ფოსტის მიერ განხორციელებული რეფორმების შეფასება

2 ოქტომბერი 2017