სიახლეები

საქართველოს ფოსტის განცხადება

5 ივლისი 2017

ძვირფასო მომხმარებელო, მოგახსენებთ, რომ 10 ივლისიდან 20 აგვისტოს ჩათვლით პერიოდში ლიტვის მიმართულებით გაგზავნილი გზავნილების ადრესატისათვის ჩაბარება განხორციელდება დადგენილზე მეტ ვადაში, ვინაიდან აღნიშნულ პერიოდში ვილნიუსის აეროპორტი უარს ამბობს საფოსტო გზავნილების მიღებაზე, ამ ობიექტზე დაგეგმილი სარეკონსტრუქციო სამუშაოების განხორციელების გამო.