საფოსტო ინდექსის მოძებნა

0909-ბაბანეური - ახმეტის მუნიციპალიტეტი
5607-ბაბი - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
2900-ბაბილი - ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
1916-ბაბოთი - ვანის მუნიციპალიტეტი
7007-ბაბუშარა - გულრიფშის მუნიციპალიტეტი
1801-ბაგა - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
1910-ბაგინეთი - ვანის მუნიციპალიტეტი
2507-ბადაანი - თიანეთის მუნიციპალიტეტი
3802-ბადიაური - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
2907-ბავარი - ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
0700-ბავრა - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
1805-ბაზალეთი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
5600-ბაზალეთი - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
1701-ბაზაქლო - დმანისის მუნიციპალიტეტი
0604-ბაზუანი - ახალგორის მუნიციპალიტეტი
3015-ბაიდარი - მარნეულის მუნიციპალიტეტი
3009-ბაითალო - მარნეულის მუნიციპალიტეტი
3505-ბაილეთი - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
2702-ბაისუბანი - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
6500-ბაკო - ხულოს მუნიციპალიტეტი
1204-ბაკურიანი - ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
1503-ბაკურციხე - გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
1808-ბაკურხევი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
0602-ბალაანი - ახალგორის მუნიციპალიტეტი
1205-ბალანთა - ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
6100-ბალაძეები - ქედის მუნიციპალიტეტი
1105-ბალახაური - ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
2510-ბალებისხევი - თიანეთის მუნიციპალიტეტი
2707-ბალთა - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
1103-ბალიჭი - ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
4804-ბალღოჯიანი - ყვარლის მუნიციპალიტეტი
0712-ბალხო - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
5406-ბანოჯა - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
1803-ბანცურთკარი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
1814-ბანცური - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
3102-ბანძა - მარტვილის მუნიციპალიტეტი
6300-ბარათაული - შუახევის მუნიციპალიტეტი
0704-ბარალეთი - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
0209-ბარბასკარი - აბაშის მუნიციპალიტეტი
5113-ბარდნალა - ცაგერის მუნიციპალიტეტი
2403-ბარდუბანი - თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
0401-ბარეული - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
3601-ბარი - ონის მუნიციპალიტეტი
1806-ბარისახო - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
6916-ბარმიში - გუდაუთის მუნიციპალიტეტი
2613-ბარნაბიანთკარი - კასპის მუნიციპალიტეტი
3204-ბარში - მესტიის მუნიციპალიტეტი
3217-ბარჯაში - მესტიის მუნიციპალიტეტი
4918-ბასილეთი - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
1812-ბაქაქურები - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
2701-ბაღდადი - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
3525-ბაღდადი - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
1000-ბაღდათი
2805-ბაღლეფი - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
7009-ბაღმარანი - გულრიფშის მუნიციპალიტეტი
0907-ბაყილოვანი - ახმეტის მუნიციპალიტეტი
0606-ბაშართი - ახალგორის მუნიციპალიტეტი
3907-ბაში - სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
5305-ბაშკოი - წალკის მუნიციპალიტეტი
1806-ბაცალიგო - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
1808-ბახანი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
3506-ბახვი - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
4003-ბახიოთი - საჩხერის მუნიციპალიტეტი
4900-ბახმარო - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
1710-ბახჩალარი - დმანისის მუნიციპალიტეტი
0413-ბაჯი - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
4010-ბაჯითი - საჩხერის მუნიციპალიტეტი
3611-ბაჯიხევი - ონის მუნიციპალიტეტი
4500-ბებნისი - ქარელის მუნიციპალიტეტი
2707-ბებურიანი - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
5509-ბეგიაური - ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
3010-ბეგლიარი - მარნეულის მუნიციპალიტეტი
5310-ბედიანი - წალკის მუნიციპალიტეტი
2422-ბედიაური - თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
1815-ბედონი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
3307-ბევრეთი - მცხეთის მუნიციპალიტეტი
0402-ბეთლევი - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
4114-ბეთლემი - სენაკის მუნიციპალიტეტი
3009-ბეითარაფჩი - მარნეულის მუნიციპალიტეტი
5806-ბელიწყუ - ხობის მუნიციპალიტეტი
1408-ბელოთი - გორის მუნიციპალიტეტი
0303-ბენარა - ადიგენის მუნიციპალიტეტი
5410-ბენთქოულა - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
1815-ბენიან-ბეგონი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
5607-ბეჟათუბანი - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
0705-ბეჟანო - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
0600-ბეჟანტყევი - ახალგორის მუნიციპალიტეტი
1403-ბერბუკი - გორის მუნიციპალიტეტი
5501-ბერეთისა - ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
1111-ბერთაკარი - ბოლნისის მუნიციპალიტეტი
1407-ბერულა - გორის მუნიციპალიტეტი
1404-ბერშუეთი - გორის მუნიციპალიტეტი
4501-ბერძენაული - ქარელის მუნიციპალიტეტი
6300-ბესელაშვილები - შუახევის მუნიციპალიტეტი
5908-ბესიაური - ხონის მუნიციპალიტეტი
1817-ბეტისჩრდილი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
2009-ბეღლევი - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
5707-ბეღლეთი - ხაშურის მუნიციპალიტეტი
6500-ბეღლეთი - ხულოს მუნიციპალიტეტი
1200-ბეშეთი - ბორჯომის მუნიციპალიტეტი
5306-ბეშთაშენი - წალკის მუნიციპალიტეტი
2505-ბეწენწურები - თიანეთის მუნიციპალიტეტი
1903-ბზვანი - ვანის მუნიციპალიტეტი
1813-ბზიკურთკარი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
6728-ბზიფი - გაგრის მუნიციპალიტეტი
6100-ბზუბზუ - ქედის მუნიციპალიტეტი
5805-ბია - ხობის მუნიციპალიტეტი
1405-ბიისი - გორის მუნიციპალიტეტი
1817-ბინდაურთა - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
0911-ბირკიანი - ახმეტის მუნიციპალიტეტი
1316-ბირლიკი - გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
1806-ბისო - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
5517-ბიღა - ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
1813-ბიჩნიგაური - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
3303-ბიწმენდი - მცხეთის მუნიციპალიტეტი
5706-ბიჯნისი - ხაშურის მუნიციპალიტეტი
6917-ბლაბურხვა - გუდაუთის მუნიციპალიტეტი
1806-ბლო - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
1402-ბნავისი - გორის მუნიციპალიტეტი
1405-ბობნევი - გორის მუნიციპალიტეტი
4305-ბობოთი - ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
6200-ბობოყვათი - ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
0809-ბოგა - ახალციხის მუნიციპალიტეტი
3202-ბოგდანარი - მესტიის მუნიციპალიტეტი
3802-ბოგდანოვკა - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
2314-ბოგვი - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
3527-ბოგილი - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
3205-ბოგრეში - მესტიის მუნიციპალიტეტი
1813-ბოდავი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
2501-ბოდახევა - თიანეთის მუნიციპალიტეტი
4203-ბოდბისხევი - სიღნაღის მუნიციპალიტეტი
1804-ბოდორნა - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
0721-ბოზალი - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
2511-ბოკონი - თიანეთის მუნიციპალიტეტი
0304-ბოლაჯური - ადიგენის მუნიციპალიტეტი
0215-ბოლვანი - აბაშის მუნიციპალიტეტი
1100-ბოლნისი
1101-ბოლნისი (სოფელი) - ბონისის მუნიციპალიტეტი
2706-ბოლოკიანი - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი
3121-ბომბოთი - მარტვილის მუნიციპალიტეტი
2615-ბოჟამი - კასპის მუნიციპალიტეტი
2303-ბორბალო - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი
5604-ბორი - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
5601-ბორითი - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
2616-ბორტა - კასპის მუნიციპალიტეტი
3606-ბორცო - ონის მუნიციპალიტეტი
1200-ბორჯომი
1808-ბოსელი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
1702-ბოსლები - დმანისის მუნიციპალიტეტი
0410-ბოსტანა - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
1316-ბოტანიკა - გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
6500-ბოღავრი - ხულოს მუნიციპალიტეტი
3604-ბოყვა - ონის მუნიციპალიტეტი
1405-ბოშური - გორის მუნიციპალიტეტი
1806-ბოჩქვილო - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
6500-ბოძავრი - ხულოს მუნიციპალიტეტი
2503-ბოჭორმა - თიანეთის მუნიციპალიტეტი
3507-ბოხვაური - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
5509-ბჟინევი - ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
5612-ბჟინევი - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი
4922-ბჟოლიეთი - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
4508-ბრეთი - ქარელის მუნიციპალიტეტი
4510-ბრეძა - ქარელის მუნიციპალიტეტი
6300-ბრილი - შუახევის მუნიციპალიტეტი
5701-ბრილი - ხაშურის მუნიციპალიტეტი
2405-ბროლიქედი - თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
1320-ბროწეულა - გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
5411-ბროწეულა - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
1419-ბროწლეთი - გორის მუნიციპალიტეტი
0712-ბუგაშენი - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
0401-ბუგეული - ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
3020-ბუდიონოვკა - მარნეულის მუნიციპალიტეტი
4312-ბუეთი - ტყიბულის მუნიციპალიტეტი
0714-ბუზავეთი - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
6300-ბუთურაული - შუახევის მუნიციპალიტეტი
4901-ბუკისციხე - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
6200-ბუკნარი - ქობულეთის მუნიციპალიტეტი
4902-ბუკნარი - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
1802-ბულაჩაური - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
5707-ბულბულისციხე - ხაშურის მუნიციპალიტეტი
2901-ბულეში - ლენტეხის მუნიციპალიტეტი
5500-ბუნიკაური - ჭიათურის მუნიციპალიტეტი
3021-ბურდაძორი - მარნეულის მუნიციპალიტეტი
3808-ბურდიანი - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
3303-ბურიანი - მცხეთის მუნიციპალიტეტი
3012-ბურმა - მარნეულის მუნიციპალიტეტი
4701-ბურმაშიგი - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
4914-ბურნათი - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
0706-ბურნაშეთი - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
5312-ბურნაშეთი - წალკის მუნიციპალიტეტი
1808-ბურსაჭირი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
4922-ბუქსირეთი - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
0900-ბუღაანი - ახმეტის მუნიციპალიტეტი
5706-ბუღაურა - ხაშურის მუნიციპალიტეტი
3916-ბუღნარა - სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
2218-ბუშეტი - თელავის მუნიციპალიტეტი
1818-ბუჩაანი - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
1806-ბუჩუკურთა - დუშეთის მუნიციპალიტეტი
7005-ბუჩუყური - გულრიფშის მუნიციპალიტეტი
7005-ბუძგური - გულრიფშის მუნიციპალიტეტი