ალჟირი

მოცემულ ქვეყანაში წერილობითი კორესპონდენციის/ამანათის/EMS გზავნილის გაგზავნისას „საქართველოს ფოსტა“ მატერიალურ პასუხისმგებლობას არ იღებს იმ ზიანზე, რომელიც წარმოიშვება გზავნილის დაკარგვით, შიგთავსის მთლიანი ან ნაწილობრივი დაზიანებით, ქურდობით, გზავნილის უკან დაბრუნებით, ან ადრესატისთვის ჩაბარების ვადის დარღვევით
 
წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
 
  •   საფოსტო ბარათი: მაქსიმალური წონა 20გრ. მაქსიმალური ზომა - 240X340მმ; მაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  •   წერილი: მაქსიმალური წონა 250გრ. მაქსიმალური ზომა - 240X340მმ; მაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  •   მცირე პაკეტი: მაქსიმალური წონა 2კგ. მაქსიმალური  ზომა - 240X340მმ; მაქსიმალური სისქე: 50მმ.
  •   M ტომარა: მაქსიმალური წონა 30კგ. მაქსიმალური სიმაღლე - 80სმ; მაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
 
გაგზავნისას  მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის (CN23) რაოდენობა: 3
 
შესაძლებელია, თუ არა დაზღვეული*  წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა: არა
 
დაზღვევის  მაქსიმალური ზღვარი: 0
 
 
*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია - რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით, გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
 

გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა: 20 კგ. 

მაქსიმალური ზომა:1.05მ.X1.05მ.X1.05მ. (ან 2მ. სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის,

რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).

 
შესაძლებელია, თუ არა დაზღვეული*  ამანათის  გაგზავნა: არა
 
დაზღვევის  მაქსიმალური ზღვარი: 0
 
გაგზავნისას  მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 3
 
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით, გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
 
 
 
 
 
 
 
გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა 20 კგ
მაქსიმალური ზომა: 1.05.X1.05.X1.05. (ან 2.სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
 
მომსახურების ტერიტორია: მთელი ტერიტორია
 
ჩაბარების დღეები: ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, შაბათი, კვირა
 
მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 1
 
ჩაბარების მცდელობის ოდენობა: 2
 
ჩაუბარებელი გზავნილის შენახვის ვადა: 7 დღე
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება ალჟირის ოფიციალურ  წყაროს

 

შესატანად აკრძალული საგნები:
სარწყულებლები და მათი ნაწილები, დვრილები და მათი საწოვრები, საქარინი, ჩასახვის საწინააღმდეგო წამლები, დასაკრძალი ურნები;  ღვინოები მათი წარმოშობის აღნიშვნების  გარეშე; გამოყენებული საგნები; ასანთი, მარილი, მინერალური წყალი, ლიმონათი; კალასაგან დამზადებული საგნები; სოფლის მეურნეობის საგნები, მარგარინი, კონსერვები, კაკალი, ღვინო, თესლი; საღებავი ნივთიერებები; ქიმიური პროდუქტები; კუს ჯავშნისაგან, სადაფისაგან, სპილოს ძვლისაგან, ქარვისაგან, ძვლისაგან დამზადებული ნაკეთობები; პროპაგანდისათვის განკუთვნილი ბეჭდვითი გამოცემები; ლატარიისათვის განკუთვნილი ბეჭდვითი გამოცემები; პორნოგრაფია; მონეტები; ფეთქებადი, აალებადი ნივთიერებები, დენთი, ვაზნები; ცოცხალი ცხოველები (ფუტკრისა და წურბელების გარდა); ცხოველური წარმოშობის თევზჭერის პროდუქტები;  მცენარეები და მცენარეული წარმოშობის პროდუქტები; გაურკვეველი წარმოშობის ან არმქონე ყალბი იარლიყიანი საქონელი; საზომი ხელსაწყოები; რადიოაქტიური ნივთიერებები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
მედიკამენტები - ალჟირის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს მიერ ადრესატისათვის თანხმობის გაცემის შემთხვევაში; თამბაქოს ყველა სახეობა და თამბაქოს ნაწარმი - ალჟირის საბაჟო ორგანოების თანხმობით; საათები ალჟირში უნდა გადაიგზავნოს მხოლოდ ფასგამოცხადებული ამანათებით; საზომი ინსტრუმენტები - საზომი ინსტრუმენტების სამსახურის თანხმობით; ნარკოტიკები; ძვირფასი საგნები - ფინანსთა სამინისტროს თანხმობით; იარაღი - თავდაცვის სამინისტროს ან შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანხმობით; ცელულოიდი, ცელულოიდის ფოტოფირი, სამედიცინო ინსტრუმენტები - ფარმაცევტული ცენტრის ვიზის თანახმად; საწამლავი ნივთიერებები - მხოლოდ ჯანმრთელობის დაცვის კოდექსის გათვალისწინებით; ხორცი, ფუტკარი, ცვილი, მეფუტკრეობის მასალა, წურბელები, მცენარეები და მცენარეული წარმოშობის პროდუქტები - სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თანხმობით; საფეიქრო ნაწარმი, ტყავი და ტყავისაგან დამზადებული პროდუქტები, სასკოლო წიგნები, ჟურნალები, ალკოჰოლი, ძმარი, ქაღალდი, მუყაო, ცელულოზა, მეტალურგიის პროდუქცია, საკონსტრუქტორო მასალა, ხე, სამოგზაურო საგნები, საქარინი - შესაბამისი სამინისტროს ნებართვით.