ტუნისი

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები

  

გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
 
  • საფოსტო ბარათიმაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • წერილიმაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • მცირე პაკეტიმაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
  • ტომარამაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალური სიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
  
გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის (CN23) რაოდენობა: 2
 
შესაძლებელიათუ არა დაზღვეულიწერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა: დიახ
 
აზღვევის მაქსიმალური ზღვარი: 2500 SDR**
  
 
*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) - რომლის
ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი
კურსების შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის
მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს,  გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 

  

გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა: 20 კგ
მაქსიმალური ზომა:1.05.X1.05.X1.05. (ან 2სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
  
 შესაძლებელიათუ არა დაზღვეულიამანათის გაგზავნა: დიახ
 
 დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი2275 SDR**
 
 გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 2
 
 
*დაზღვეული ამანათი რეგისტრირებული ამანათირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) - რომლის
ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი
კურსების შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის
მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს,  გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 

  

გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა 20 კგ.
მაქსიმალური ზომა: 1.05მ.X1.05მ.X1.05მ. (ან 2მ. სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის,
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
 
მომსახურების ტერიტორია: მთელი ტერიტორია
 
ჩაბარების დღეები: ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი, შაბათი
 
მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 2
 
ჩაბარების მცდელობის ოდენობა: 2
 
ჩაუბარებელი გზავნილის შენახვის ვადა: 7 დღე
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: არა
 
 ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება ტუნისის ოფიციალურ წყაროს

 

შესატანად აკრძალული საგნები:
ფეთქებადი ნივთიერებები; ქინაქინა; კოფეინი, ჰაშიში; ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებები; მილაკიანი საწოვარები; ბოთლის საწოვარები; ცოცხალი ცხოველები, კიბორჩხალების, კიბოსნაირებისა და ხამანწკების გარდა; ყველა მცენარე, მათი ნაწილები და ნაყოფი; ახალი თირკმელა სოკო (ტრუფელი); მცენარეული საკვები,  შავმიწანიადაგიანი, ნეშომპალა, ნაკელი; ასანთი; სათამაშო ბანქო; მარილის; ფულის დასაბეჭდი ქაღალდი; საზღვარგარეთული მონეტები, ვერცხლის მონეტები; საზღვარგარეთული ლატარიის ბეჭდვითი გამოცემები და სარეკლამო საშუალებები; საიუველირო და ძვირფასი ნივთები; იარაღი, საბრძოლო მასალები და სამხედრო აღჭურვილობა; ღვინო, ლუდი და მინერალური წყლები; ხალხისა და ცხოველების სამკურნალო მედიკამენტები; საწერი, სახატავი, სამკერვალო და  საბილიარდო ცარცი; გრაფიტისა და ნახშირის ფანქრები,  პასტელი, ბუნებრივი ნატრიუმის ნახშირმჟავა და კალიუმის ქლორატი; საპონი; სუნამო, ინა, ტუალეტის წყალი, პუდრი, კანის საცხი, სამართებლები და მათი პირები; სარეცხი ფხვნილები და შამპუნები; კანი და ტყავები და მათი ნაწარმი; ნატკეპნი, ნაქსოვი, უქსოვადი ხალიჩები; ხელით ნაქსოვი ხალიჩები,  ნაქარგები; საბნები; ფეხსაცმელი; წინდები; ხელთათმანები; საბურავები და კამერები; მოთუთიებული თუჯის, რკინის, ფოლადის ან ალუმინის საოჯახო და ჰიგიენის ნივთები და მათი ნაწილები; სპილენძის არაელექტრული შესაწვავი ან გასაცხელებელი საოჯახო მოხმარების ნივთები ან მათი ნაწილები; რადიომიმღებები, ტელევიზორები, აკუმულატორები; მინის ნაკეთობები; ქაღალდის ან მუყაოს ყუთები და პაკეტები; ავეჯი და მისი ნაწილები; ლეიბები და თეთრეული; სავარძელ-საწოლები; საქსოვი დაზგები და მათი ნაწილები; ტყვიის აკუმულატორები და მათი სათადარიგო ნაწილები; სადურგლო ნაკეთობები და სამშენებლო დეტალები; თიხის კრამიტი; ფურცლოვანი რკინა; ალუმინის ფურცლები და ფილები; დისკები და საყელურები; ყურძენი; ბამბა; რადიოაქტიური ნივთიერებები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
ოპიუმი და სხვა ნარკოტიკები - მხოლოდ სამედიცინო და სამეცნიერო მიზნით; ვირუსები, თერაპიული შრატები, ტოქსინები, მიკრობული პრეპარატები, ვიტამინები და მათი  პროდუქტები - ტუნისის რესპუბლიკის ჯანდაცვის მინისტრის ნებართვით; ფუტკარი - ისეთები შეფუთვით, რომელიც იძლევა შემოწმების საშუალებას და არ წარმოადგენს საფრთხეს ფოსტის თანამშრომლებისათვის; წურბელა - შეფუთული მკვრივ მაუდის ტომარაში ჭაობის ნიადაგთან ან ხავსთან ერთად და მოთავსებული ხის ყუთში; ყველა სახის მცენარის ფესვები, ამონაყარი, ბოლქვები და სხვა  მიწისქვეშა ნაწილები (მიწიდან გასუფთავებული) - იგზავნება 15 ოქტომბრიდან 15 მაისამდე პერიოდში, ფიტოსანიტარული და წარმომავლობის მოწმობის თანხლებით; სანადირო თოფები - ტუნისის რესპუბლიკის უშიშროების დეპარტამენტის ნებართვით; თამბაქო, სიგარები და სიგარეტები პირადი მოხმარებისათვის, არაუმეტეს 10 კგ-ისა ერთ წლის განმავლობაში - ტუნისის რესპუბლიკის კომპეტენტური ორგანოების ნებართვით; ესენციები, ექსტრაქტები, სპირტიანი სასმელები, სპირტი, აბსენტის არაყი, ღვინო, შინაური ცოცხალი  ფრინველი და მისი ხორცი, გაყინული ღორის ქონი, კვერცხი, შინაური და გარეული ფრინველი, მარცვლეული და მათი ნაწარმი, შაქარი, ძენძი, თევზის წებო, ძვლებიდან მიღებული წებო, მყესები ყველა სახის, ჟელატინი, სტეარინი და მათი მჟავეები - ტუნისის ფინანსთა მინისტრის ნებართვით; ბამბის ქსოვილი, ხავერდი, ბუკლე, მინარევებიანი ბამბეული, ტანსაცმელი, თეთრეული - ტუნისის ეროვნული ეკონომიკის სამინისტროს მიერ ყოველწლიურად დამტკიცებულ ნორმების ფარგლებში; საბანკო ბილეთები - სპეციალური ნებართვით ფასგამოცხადებული გზავნილებით; ზეთები და ცხიმები(ჩინური ხის ზეთისა და აბუსალათინის ზეთის გარდა), დაკონსერვებული ტომატი, ზეთისხილი - სპეციალური ჰერმეტული შეფუთვით; საქარინი - მინიმალური რაოდენობით.


შენიშვნა: 
ამანათების ერთ-ერთი განზომილება არ უნდა  აღემატებოდეს: - 1,25 მ-ს, ხოლო მოცულობა: 60 კუბ.დმ.-ს - 5 კგ-მდე მასის ამანათებისათვის; 80 კუბ.დმ.-ს - 5 კგ.-დან 10 კგ-მდე მასის ამანათებისათვის; 100 კუბ.დმ.-ს - 10 კგ-ს ზემოთ მასის ამანათებისათვის.