სუდანი

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები

  

გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
 
  • საფოსტო ბარათიმაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • წერილიმაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • მცირე პაკეტიმაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
  • ტომარამაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალური სიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
  
გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის (CN23) რაოდენობა: 2
 
შესაძლებელიათუ არა დაზღვეულიწერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა: არა
 
აზღვევის მაქსიმალური ზღვარი: 0
  
 
*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 

  

გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა: 20 კგ
მაქსიმალური ზომა:1.05.X1.05.X1.05. (ან 2სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
  
 შესაძლებელიათუ არა დაზღვეულიამანათის გაგზავნა: არა
 
 დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი0
 
 გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 2
 
 
*დაზღვეული ამანათი რეგისტრირებული ამანათირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 

  

გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა 20 კგ.
მაქსიმალური ზომა: 1.05მ.X1.05მ.X1.05მ. (ან 2მ. სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის,
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
 
მომსახურების ტერიტორია: მთელი ტერიტორია
 
ჩაბარების დღეები: ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, კვირა
 
მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 1
 
ჩაბარების მცდელობის ოდენობა: 2
 
ჩაუბარებელი გზავნილის შენახვის ვადა: 7 დღე
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: არა
 
 ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  
ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება სუდანის ოფიციალურ წყაროს
 
შესატანად აკრძალული საგნები:
მავნე სპირტიანი სასმელები; სითხეები და ის ნივთიერებები, რომლებიც სწრაფად გადადიან თხევად მდგომარეობაში; მინის ან ანალოგიური მსხვრევადი და ფუჭებადი ნივთები; ტარა ან ჭურჭელი, რომელიც შეიცავს 1%-ზე მეტ ტყვიას; ბამბა; ყალბი ფული; ყალბი საფოსტო და სახაზინო მარკები; გზავნილები ორი ან მეტი ამანათის შემადგენლობით, სხვადასხვა დამისამართებით; იარაღი; ფული; ძვირფასი ლითონები და ქვები; ამბოხის გამომწვევი ლიტერატურა; სასწორი და საწონები; ცხოველები; საბანკო ბილეთები; ვალუტა; რადიოაქტიური ნივთიერებები;


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:

სპირტი, ლუდი, ღვინოები სამედიცინო მიზნებისათვის; იარაღი, საბრძოლო მასალები - სუდანის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ნებართვით; ყაყაჩოს თესლი, კიბოს, ვენერიული დაავადებების, ტუბერკულიოზის სამკურნალო მედიკამენტები, სუფთა სპირტი, წვერის საპარსი ფუნჯები ან ბეწვი მათ დასამზადებლად - სუდანის სამედიცინო სამსახურის დირექტორის ნებართვით; მცენარეები, დამუშავებული ბამბა და თამბაქოს თესლი - სუდანის სოფლი მეურნეობისა და სატყეო დეპარტამენტის დირექტორის ნებართვით; ჩვეულებრივი და სატყეო დეპარტამენტის დირექტორის ნებართვით; ჩვეულებრივი და კრისტალიზებული შაქარი, საქარინი, დულცინი და დამატკბობელი ნივთიერებები, დაუმუშავებელი თამბაქო - საბაჟოს ხელმძღვანელის ნებართვით; ბამბის ძაფები, რომელთა სიგრძე ან მასა მითითებულია სუდანში მოქმედ საზომ ერთეულებში, საზღვარგარეთული ფული (ოქროს ფულის გარდა) - სუდანის ფინანსთა სამინისტროს ნებართვით; გოგირდი და გოგირდოვანი პროდუქტები - სუდანის მეცხოველეობის სამმართველოს უფროსის ნებართვით; პირგადასაღები, ცვილით დაფარული ქაღალდი, რომელიც არ შეიცავს ჟანგვად ცხიმებს - შესაბამისი აღნიშვნით;  ნახმარი ტანსაცმელი - ოფიციალური სანიტარული სამსახურების მიერ გაცემული სანიტარული სერტიფიკატით.


შენიშვნა:
1. გზავნილის სიგრძე არ უნდა აღემატებოდეს 1,10 მეტრს ან სიგრძის და უდიდესი გარშემოწერილობის ჯამი არ უნდა აღემატებოდეს 1,85 მეტრს;
2. მუყაოს ყუთიანი ამანათები დამატებით უნდა შეიფუთოს ქსოვილით.