იემენი

შესატანად აკრძალული საგნები:
ცოცხალი ცხოველები; სათამაშო რევოლვერები და პისტილეტები; ეტიკეტები და ქსოვილები საბანკო ბილეთების მსგავსი მოჩითვით; ობლიგაციები; ოპიუმი, მორფი და სხვა ნარკოტიკები; ნივთირებები, რომლებიც სწრაფად გადადიან თხევად მდგომარეობაში; მინის ან ანალოგიური მყიფე ნივთები; საბრძოლო მასალები; პროპაგანდისტული ლიტერატურა; იაპონური საპარსი ფუნჯები; ასანთი; ფული; ვარდისფერი ქინაქინა; საწარმოს მარკები;  ყვითელი ციების ვირუსი; ფალსიფირებული საფოსტო მარკები; რადიოაქტიური ნივთიერებები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
ძვირფასი ლითონები, მათი ზოდები ან ნაკეთობები - ფასგამოცხადებული  საფოსტო გზავნილებით; ცელულოიდი - ორმაგი შეფუთვით (თუნუქის კოლოფში და ხის ყუთში); პარაზიტები (ნიმუშების სახით) - ოფიციალურად აღიარებულ ინსტიტუტებს შორის გაცვლისათვის; ნარკოტიკები - სამეცნიერო ან სამედიცინო მიზნით, სამედიცინო სამსახურის დირექტორის ნებართვით; მცენარეეები - დეზინფექციის შემდეგ.


შენიშვნა:
იემენის საფოსტო ადმინისტრაცია არ ღებულობს უბრალო წერილებს, რომელთა შიგთავსი ექვემდებარება საბაჟო დაბეგვრას.