სირია

შესატანად აკრძალული საგნები:
ყველა სახის ბადაგი; ბრინჯის ნამჯა; ზირა; კრახმალი; საფუარი; სოდა; საქარინი; ნატრიუმი; ცხოველური და მცენარეული ცხიმები; ყვავილები; სიგარეტის ქაღალდი; სიგარეტის დასამზადებელი ინსტრუმენტები; მარილი; საპონი; ასანთი; ქსოვილები; ყველა სახის წინდა (შალის წინდების გარდა); მეორადი მოხმარების ტანსაცმელი; ხისგან დამზადებული აბაჟურები; ქიმიური პროდუქტები; სამხედრო ნიშნები, ვარსკვლავები და ღილები; ისრაელში დამზადებული ყველა საქონელი; კონსერვები;  ნაცარა მტრედები და ნანადირევი გარეული ფრინველის ხორცი; ნარკოტიკები; საკონდიტრო ნაწარმი; ტუალეტის ქაღალდი; ბამბა; ფეხსაცმელი; მინა და მინის ქილები; წვენსაწურები; ტელევიზორები; რადიომიმღებები; უზნეო შინარსის ნივთები; დამამზადებელი საწარმოს მარკები; რადიოაქტიური ნივთიერებები;
 

შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
სიგარები და სიგარეტები - თუ ადრესატს გააჩნია სირიის ექსპორტ-იმპორტის სახელმწიფო საზოგადოების ნებართვა; მედიკამენტები - რეცეპტის არსებობის შემთხვევაში; იარაღი და საბრძოლო მასალები - თავდაცვის სამინისტროს ნებართვით; ძვირფასი ლითონები და მათი ნაკეთობები - მხოლოდ ფასგამოცხადებული გზავნილებით; ლიქიორები - ბოთლის შიგთავსის შემადგენლობის, დამამზადებლისა და წარმომავლობის ქვეყნის ეტიკეტებით; ალკოჰოლური სასმელები, ყავა - ქიმიური ანალიზის შედეგების დანართით; საპონი - მხოლოდ კაუსტიკური; ბამბა - სოფლის მეურნეობის ბანკის ნებართვით; ფული - გაცვლის ბიუროს ნებართვით; დარიშხანი - ტოქსიკოლოგიური გამოკვლევებისათვის; ეტიკეტები - ეკონომიკის სამინისტროს ვიზით; ცელულოიდი - თუთიის ტარაში იზოლირებული შეფუთვით; ეკონომიკის სამინისტროს ვიზით; კინოფილმები - კულტურის ეროვნული სამინისტროს ნებართვით.