საფრანგეთის გვიანა

შესატანად აკრძალული საგნები:
ყალბი მონეტები; ასანთი; სანიტარული სამსახურის მიერ აკრძალული საკვები პროდუქტები; იაპონიაში დამზადებული საპარსი ფუნჯები; ნებისმიერი პუბლიკაცია, ცირკულარები, რეკლამა და ლატარეა;  მარცვლოვანი კულტურებისაგან დამზადებული ფუნთუშეული და საკვები პროდუქტები; ნაყოფი ნაჭუჭით; ქერქი; ჩირი; ხილის წვენები; ნებისმიერი ბოსტნეული; შაქარი და მისგან დამზადებული პროდუქტი; შოკოლადის ნაწარმი; თაფლი სანელებლები და ზეთები; ნებისმიერი სახის საფეიქრო წარმოების ლოგინის, სასადილო და სამზარეულო თეთრეული; ფანჯრებისა და საკიდების მინები; ავეჯი; ძვირფასი ლითონები და მათგან დამზადებული საგნები; რადიოაქტიური ნივთიერებები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
ანტიბიოტიკები - გვიანას სამედიცინო დეპარტამენტის მიერ გაცემული ნებართვით; ალკოჰოლი და სხვა სასმელები - გვიანას საბაჟო სამმართველოს ნებართვით; ტუალეტის წყალი, კოსმეტიკა, საგაზეთო ქაღალდი - შესაბამისი სამინისტროს ნებართვით; ყავის ხე, ყავის ნედლი და მშრალი მარცვლები, კაკაოს ხე და კაკაოს მარცვლები, შაქრის ლერწამი - ფიტოსანიტარული სერტიფიკატის არსებობის შემთხვევაში.