რუანდა

შესატანად აკრძალული საგნები:
აბზინდის ლიქიორი; ძვირფასი ლითონები, მონეტები და ფასიანი ქაღალდები; მთავრობის მიერ აკრძალული გაზეთები და პუბლიკაციები, ცხოველები, რადიოაქტიური ნივთიერებები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
ოპიუმი, მორფი, კოკაინი და სხვა ნარკოტიკები რომლებიც იგზავნებიან სამედიცინო ან სამეცნიერო მიზნით - თუ მიმღებს გააჩნია რუანდის რესპუბლიკის კომპეტენტური ორგანოების ნებართვა; საქარინი და მისი შემცველი პროდუქტები - რუანდის რესპუბლიკის კომპეტენტური ორგანოების ნებართვით; მედიკამენტები - მთავარი ფარმაცევტის ნებართვით; მცენარეები (მცენარეთა თესლის, ყვავილების და ბოსტნეული გარდა) - წარმომავლობის ქვეყნის მიერ გაცემული სერტიფიკატით; იარაღი და საბრძოლო მასალები - შეტანის შესახებ ნებართვით; ფეთქებადი ნივთიერებები, ფილმები და ცელულოიდი - ჰერმეტული შეფუთვით.