არაბეთის გაერთიანებული ემირატები

შესატანად აკრძალული საგნები:
ცეცხლსასროლი იარაღი და აღჭურვილობა; გაზის სანთებელები; ღორის ხორცის პროდუქტი; მცენარეები და მათი ნაწილები; სოფლის მეურნეობის ინსექტიციდები; ცოცხალი ცხოველები; ნარკოტიკული, ტოქსიკური და ფსიქოტროპული ნივთიერებები; ალკოჰოლური სასმელები; პოლიტიკური ხასიათის ბეჭდვითი გამოცემები; პორნოგრაფიული ხასიათის ბეჭდვითი გამოცემები; არაბებისა და მუსულმანების ღირსების შეურაცხმყოფელი ბეჭდვითი გამოცემები; სამრეწველო საქონელი, რომელსაც ზიანი მოაქვს ისლამის წეს-ჩვეულებებისა ან სახელმწიფოს ემბლემებისათვის, აგრეთვე არაბული პრინციპებისათვის; უხამსი და პორნოგრაფიული ფილმები;  გაპრიალებული, გათეთრებული მარგალიტი, დამუშავებული ან მისი იმიტაცია; ოქრო, ძვირფასეულობა, პლატინა, ძვირფასი ქვები; პროდუქტები აეროზოლის ბალონებში; რადიოაქტიური ნივთიერებები; რადიომიმღებები და რადიოგადამცემები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
მედიკამენტები - არაბეთის გაერთიანებული ემირატების ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს წინასწარი ნებართვის მიღების შემდეგ.