მადაგასკარი

შესატანად აკრძალული საგნები:
საქარინი; ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებები; სათამაშო ბანქო; სპირტიანი სასმელები; კონსერვები; მონეტები; ძვირფასეულობა; ცოცხალი ცხოველები (ფუტკრის, წურბელების და აბრეშუმის ჭიის გარდა); იარაღი; ასანთი; თამბაქო; წიგნები; რადიოაქტიური ნივთიერებები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
ყველა სახის სარწყულებლები, საწოვარები; აბსენტი - მადაგასკარის რესპუბლიკის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს ნებართვით; მოხდილი რძე; პროდუქტები წარმომავლობის ყალბი დადასტურებით; საკვები ზეთი; კაუჩუკი; ფუტკარი, აბრეშუმის ჭია, წურბელები - სპეციალური შეფუთვით; იარაღი; საბრძოლო მასალები - ადგილობრივი ხელისუფლების ნებართვით; საათები - გადაგზავნა ნებადართულია ფასგამოცხადებული ამანათებით.