ლიბიის სოციალისტური სახალხო ჯამახირია

შესატანად აკრძალული საგნები:
ყველა სახის თამბაქო; ჩაი; მარილი; სასწორები, საწონები და სხვა საზომი ხელსაწყოები; მონეტები; სპირტიანი სასმელები; ღორის ხორცი; საიუველირო ნაკეთობები და ძვირფასი ნივთები; ქაღალდის ფული და სხვა ფასიანი ქაღალდები წარმომდგენზე; საზოგადოებრივი წესრიგის საწინააღმდეგო ბეჭდვითი გამოცემები; ცოცხალი ცხოველები; იარაღი, საბრძოლო მასალები, სამხედრო აღჭურვილობა; ასანთი; ჰაშიში; რადიოაქტიური ნივთიერებები.


შესატანად პირობითად დაშვებული:

ხორცისა და რძის პროდუქტები - თუ ადრესატს გააჩნია ლიბიის არაბული ჯამახირიის სანიტარული სამსახურისმიერ გაცემული ნებართვა; ნარკოტიკები, შრატები, ქიმიური პრეპარატები - კომპეტენტური ორგანოების ნებართვით; ფილმები, ცელულოიდი - ხის ყუთებში შეფუთული, წარწერით: "ფილმები", "ცელულოიდი".