ანტიგუა და ბარბუდა

შესატანად აკრძალული საგნები: რადიოაქტიური ნივთიერებები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები არ არის.შენიშვნა:

1. ანტიგუა და ბარბუდაზე დამისამართებული ამანათის სიგრძე არ უნდა აღემატებოდეს 1,05 მ.-ს, ხოლო სიგრძისა და უდიდესი გარშემოწერილობის ჯამი არ უნდა აღემატებოდეს 1,8 მ.-ს.;
2. დაშვებულია მხოლოდ ფასგამოცხადებული ამანათების მიღება.