საფოსტო კალკულატორი

რას აგზავნით
სად აგზავნით
დამატებითი მომსახურება
კალკულაცია

წერილობითი კორესპონდენციის სახეობა, რომელიც განთავსებულია სპეციალურ მხატვრულ ბლანკზე და იგზავნება/ბარდება ღია სახით, კონვერტის გარეშე

რას აგზავნით
საფოსტო ბარათი