მცირე პაკეტი

გზავნილი, რომელიც შეიცავს ქაღალდზე დატანილ ბეჭდვით მასალებს, ხელნაწერებს, დოკუმენტებს, ფოტოსურათებს ან/და ნივთებს

საიდან
სად
წონა (მიუთითეთ გრამები)
მაქსიმალური წონა: 2 000 გრამი