გზავნილის დეკლარაციის მოთხოვნა

აღნიშნული სერვისის დახმარებით, მომხმარებელს ეძლევა საშუალება სერვისცენტრში მისვლამდე, მოითხოვოს  გზავნილის დეკლარირება.