გზავნილის გადამისამართება

შპს „საქართველოს ფოსტა“ მომხმარებელს საშუალებას აძლევს დადგენილი საფასურის გადახდის სანაცვლოდ, მოახდინოს გზავნილის გადამისამართება.