გზავნილის მისამართზე მიტანის სერვისი

შპს „საქართველოს ფოსტა“ მომხმარებელს საშუალებას აძლევს დადგენილი საფასურის გადახდის სანაცვლოდ, მოახდინოს მისამართზე მიტანის სერვისის შეკვეთა სერვისცენტრში მიღებულ გზავნილზე, თუ მას არ ეკუთვნის მისამართზე მიტანის უფასო სერვისი.