მარკები

2018
ID: # 0352
ნიკოლოზ ბარათაშვილის დაბადებიდან 200 წელი - დიზაინერი გ. ქართველიშვილი.
მარკის ნომინალი 1,5 ლარი