მარკები

2018
ID: # 0351
„საზღვარგარეთის ქვეყნებთან საქართველოს დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წელი“ - დიზაინერი გ. მამულაშვილი.
მარკის ნომინალი 3,0 ლარი