სერვისები

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
ავია - სწრაფი გზავნილი
ქართული პროდუქტი მსოფლიოს
მისამართზე ჩაბარების სერვისი
მალეო
სააბონენტო საფოსტო ყუთი
სატვირთო გადაზიდვები