სიახლეები

მოწვევა ინტერესთა გამოხატვაზე შპს „საქართველოს ფოსტა“-სა და იტალიაში საფოსტო-საკურიერო ბიზნესებს შორის თანამშრომლობის შესახებ

16 ივლისი

მ ო წ ვ ე ვ ა

ინტერესთა გამოხატვაზე

შპსსაქართველოს ფოსტა“-სა და იტალიაში საფოსტო-საკურიერო ბიზნესებს შორის თანამშრომლობის შესახებ

 

საქართველოს ფოსტა აცხადებს მოწვევას ინტერესთა გამოხატვაზე, საქართველოს ფოსტასა და იტალიაში საფოსტო-საკურიერო ბიზნესებს შორის თანამშრომლობის შესახებ, თანდართული ინტერესთა გამოხატვის დოკუმენტის პირობების შესაბამისად.

 

თანდართული დოკუმენტი:

 

1.    მოწვევა ინტერესთა გამოხატვაზე

2.     დანართი #1