თურქეთი

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
დამატებითი მოთხოვნები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
 
  • საფოსტობარათიმაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • წერილიმაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • მცირეპაკეტიმაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
  • ტომარამაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალურისიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
 
გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის (CN23) რაოდენობა: 3
 
შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა: დიახ (გარდა გზავნილისა, რომელიც შეიცავს ფულს, მონეტებს, საბანკო ბილეთებს, სხვა ფასეულობებს)
  
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი: 653 SDR**
 
 
*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) - რომლის
ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი
კურსების შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის
მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს,  გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა: 30 კგ
მაქსიმალური ზომა:1.05.X1.05.X1.05. (ან 2სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის,
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
   
შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  ამანათის გაგზავნა: დიახ
 
დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი: 653 SDR**
 
გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 3
 
 
 
 *დაზღვეული ამანათი რეგისტრირებული ამანათირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) - რომლის
ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი
კურსების შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის
მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს,  გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 
 
 
 
 
 
 
გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა 30 კგ.
მაქსიმალური ზომა: 1.05მ.X1.05მ.X1.05მ. (ან 2მ. სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის,
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
 
მომსახურების ტერიტორია: მთელი ტერიტორია
 
ჩაბარების დღეები: ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი, შაბათი
 
მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 3
 
ჩაბარების მცდელობის ოდენობა: 2
 
ჩაუბარებელი გზავნილის შენახვის ვადა: 7 დღე
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: არა
     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  
ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება თურქეთის ოფიციალურ წყაროს

 

შესატანად აკრძალული საგნები:

ნებისმიერი სახის სითხის შემცველი გზავნილები;

ქლორიანი ნატრიუმი; ნარკოტიკები; ცხოველები; ასაფეთქებელი ნივთიერებები; უზნეო ხასიათის საგნები; კერძო საფოსტო ბარათები; პროპაგანდისტული ლიტერატურა; გაზეთები; უცხოური ლატარიის საკუთნო; ფული; საქარინი; ბადაგი; ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებები; ყავა; ჩაი; სამყურა; ასანთი; ზაფრანა; იაპონური საპარსი ფუნჯები; ანტიკვარიატი; ძვირფასი ლითონები და  მათი ნაწარმი; მწერები, ბაქტერიები მცენარეების მავნებლები; ინფექციური დაავადებების შესაძლო გამავრცელებელი საგნები; ფქვილი; ხორცი; ზეთი; შრატები; ფრიდმანის ვაქცინა; თეთრი წიწაკა; ნიჟარები ახლო აღმოსავლეთიდან; ყურძენი; ბამბა; აჟოჟის ქლიავი; ქლიავი, კოწახური; წაბლი; ნიადაგი; ხორბალი; ფუტკრისა და აბრეშუმის ჭიის კვერცხები; ბაქტერიები; სოკოები; იარაღი; მხუთავი გაზები; აირწინაღები; საწარმოს მარკები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
ნახმარი ლოგინის თეთრეული, ტანსაცმელი, ნოხები - დეზინფექციის შესახებ ცნობის შემთხვევაში; წამლები და  ფარმაცევტული საშუალებები, მინერალური წყლები - ადრესატისათვის თურქეთის ჰიგიენისა და საზიგადოებრიობის დახმარების სამინისტროს მიერ გაცემული თანხმობით; ნარკოტიკებიფასგამ - ოცხადებული გზავნილებებით, ეკონომიკისა და მრეწველობის სამინისტროს თანხმობით; ობლიგაციები, კუპონები, ფული, ჩეკები - ფინანსთა სამინისტროს ნებართვით; აბრეშუმის ჭიის პარკები - სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ნებართვით; ხილი, მცენარეები, თერმომეტრები - გამგზავნი ქვეყნის ხელისუფალთა მიერ გაცემული შემოწმების ბიულეტენის არსებობის შემთხვევაში; საპონი - დამზადების შესახებ სერტიფიკატის შემთხვევაში; კარტოფილი, ბოსტნეულისა და სასილოსე მცენარეების თესლი, ხორბლის თესლი - ფოტოსანიტარული სერტიფიკატის სემთხვევაში; რევოლვერები, პისტოლეტები, სანადირო შეიარაღების აღჭურვილობა - საბაჟოების და მონოპოლიების სამინისტროს ნებართვით; თამბაქო - საბაჟოებისა და მონოპოლიების სამინისტროსა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ნებართვით; ალკოჰოლური სასმელები, ჩაი, სათამაშო ბანქო - შეტანა ხორციელდება მონოპოლიების ადმინისტრაციების მიერ; ფილმები, ცელულოიდი - ორმაგი შეფუთვით (თუნუქის კოლოფში და ხის ყუთში)


შენიშვნა: 
თურქეთის აზიურ ნაწილში დამისამართებული ამანათების ერთ-ერთი განზომილება არ უნდა  აღემატებოდეს: - 1,25 მ-ს, ხოლო მოცულობა:  60 კუბ.დმ.-ს - 5 კგ-მდე   მასის ამანათებისათვის; 80 კუბ.დმ.-ს -  5 კგ.-დან 10 კგ-მდე მასის ამანათებისათვის; 120 კუბ.დმ.-ს - 15 კგ-დან 20 კგ-მდე მასის ამანათებისათვის.
 

 

ყველა სახის გზავნილზე, რომლის შიგთავსი შეიცავს საქონელს, დატანილი უნდა იყოს ადრესატის ტელეფონის ნომერი (უპირატესად მობილური)