ბოლივია

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
 
  • საფოსტო ბარათიმაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • წერილიმაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • მცირე პაკეტიმაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
  • ტომარამაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალური სიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
  
გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის (CN23) რაოდენობა: 2
 
შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა: არა
 
აზღვევის მაქსიმალური ზღვარი: 0
  
 
*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა: 20 კგ
მაქსიმალური ზომა:1.05.X1.05.X1.05. (ან 2სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
  
 შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  ამანათის გაგზავნა: არა
 
 დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი0
 
 გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 2
 
 
*დაზღვეული ამანათი რეგისტრირებული ამანათირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
 
გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა 20 კგ.
მაქსიმალური ზომა: 1.05მ.X1.05მ.X1.05მ. (ან 2მ. სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის,
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
 
მომსახურების ტერიტორია: მთელი ტერიტორია, გარდა: Acacio; Achocalla;  Aiquile; Anzaldo;  Apillapa;  Apolo;  Arani; Arapampa;  Arque;  Asuncion de Guarayos;  Atocha;  Azurduy;  Batallas; Bermejo; Bolivar;  Buena Vista;  Camargo;  Capinota;  Caracollo;  Caranavi;Chaqui;  Charagua; Charana;  Chimore; Chua; Chulumani; Cliza;Colcha 'K' ; Colkapirhua; Colomi; Colquechaca;  Comarapa; Concepcion; Copacabana; Corocoro; Coroico; Corque; Cotagaita; Cotoca; Entre Rios;Gral. Saavedra; Guanay; Huacalla; Huanuni; Huari;  Huarina; Independencia; Inquisivi;  Iscayachi; Itapaya; Ivirgarzama; La Guardia; Las Carreras; Llallagua; Macha; Magdalena; Mairana; Mairana; Mineros; Mizque; Monteagudo; Montero; Muyupampa;  Padcaya;  Padilla; Palca;  Pampa Redonda;  Patacamaya; Portachuelo; Puerto Acosta;  Puerto Chaguaya; Puna; Punata; Quillacollo;  Reyes; Robore; Rurrenabaque; Sabaya;  Sacaca;  Samaipata; San Andres; San Benito;  San Borja;  San Carlos; San Ignacio; San Javier; San Joaquin; San Jose de Chiquitos;  San Lorenzo; San Matias; San Pedro;  San Ramon; Santa Ana; Santa Rosa; Santivanez; Sipe Sipe; Sopachuy; Sorata;  Suticollo; Tacopaya; Tarabuco; Tarata; Tihwanacu;Tiquipaya; Tiraque;Torno;  Totora Vacas; Vallegrande; Viacha; Villa Rivero; Villa Serrano; Villa Tunari; Villamontes; Vitichi; Warnes; Yapacani; Yotala; Zudanez
 
ჩაბარების დღეები: ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი, შაბათი
 
მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 1
 
ჩაბარების მცდელობის ოდენობა: 3
 
ჩაუბარებელი გზავნილის შენახვის ვადა: 7 დღე
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
 
 
     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  
ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება ბოლოვიის ოფიციალურ წყაროს
 
შესატანად აკრძალული საგნები:
ასანთი; არაყი; სპირტი; ლიქიორი; აბსენტი; ღვინო; უხამსი ხასიათის საგნები; უცნობი 
შემადგენლობისა და რეცეპტის ფარმაცევტული და სამკურნალო აპარატები; ცოცხალი ცხოველები; ძვირფასეულობა; ნიკელის, სპილენძისა ან ამ ლითონების შენადნობებისაგან დამზადებული მონეტები, სამოგზაურო ჩეკები, საერთაშორისო საკრედიტო ბარათები, ოქრო, პლატინა და სხვა ფასეულობები  წარმომდგენზე; თამბაქო ფოთლებში ან დამუშავებული; ქაღალდი და მისგან დამზადებული ტევადობები (პაკეტები) პაპიროსებისათვის; ჯიბის ლითონის სანთებელები; ბავშვის სათამაშო საყვირები რეზინის ან მინის საცმებით; რულეტები; საგნები აზარტული თამაშებისათვის; დაფხვნილი ან დანაყული შვრია; ვერმიშელი, საკონდიტრო ნაწარმი, სუპებისა და ბულიონების კონცენტრატები, საფუარი, პუდინგების, ჟელეს და სხვა პროდუქტების მოსამზადებელი ნარევები; სარეცხი საშუალებები (საპონი, ფხვნილი, შამპუნი); ცვილი; ფეხსაცმლის კრემი; სიგარეტი; ლატარიის ბილეთები; ჭურჭელი; ეტიკეტები; ნარკოტიკები; მცენარეები; ფეთქებადსაშიში მასალა; რადიოაქტიური ნივთიერებები; ზღვის პროდუქტების შემცველი საკვები პროდუქტები, გარდა თერმოქიმიური საშუალებებით დამზადებულისა; სითხეები და ნივთიერებები, რომლებიც ადვილად თხევადდება; მინის საგნები ან ანალოგიური მსხვრევადი ან ფუჭებადი საგნები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
სპირტი აფთიაქისათვის და სხვა დაწესებულებისათვის - ადრესატისათვის ბოლივიის კომპეტენტური ორგანოების მიერ გაცემული ნებართვით; 


შენიშვნა: 
ბოლივიის რესპუბლიკის საფოსტო ადმინისტრაცია:
1. მატერიალურად პასუხისმგებელი არ არის ფასგამოუცხადებელ ამანათებზე მიუხედავად შიგთავსისა. მოცემულ შემთხვევაში ამანათი მიიღება, მაგრამ გამგზავნი მიეცემა გაფრთხილება, რომ ამანათის ბოლივიის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე დაკარგვის შემთხვევაში მატერიალური ანაზღაურება გამგზავნისათვის არ მოხდება. თუ გამგზავნი უარს იტყვის ამანათის ფასგამოცხადების გარეშე გაგზავნაზე, შეიძლება რეკომენდაცია გაეწიოს მას გასაგზავნი საგნები გაიგზავნოს მცირე პაკეტებში;
2. კრძალავს შეკვეთილ გზავნილების მიღებას წარმომდგენზე მონეტების, საბანკო ბილეთების, საკრედიტო ბილეთების ან რაიმე ფასეულობების შიგთავსით, აგრეთვე სამგზავრო ჩეკების, პლატინას, საიუველირო ნაწარმის და სხვა ძვირფასი საგნების შიგთავსით.