ჩილე

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები

  

გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
 
  • საფოსტო ბარათიმაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • წერილიმაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • მცირე პაკეტიმაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
  • ტომარამაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალური სიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
  
გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის (CN23) რაოდენობა: 1
 
შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა: არა
 
აზღვევის მაქსიმალური ზღვარი: 0
  
 
*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა: 20 კგ
მაქსიმალური ზომა:1.05.X1.05.X1.05. (ან 2სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
  
 შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  ამანათის გაგზავნა: არა
 
 დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი0
 
 გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 1
 
 
*დაზღვეული ამანათი რეგისტრირებული ამანათირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) - რომლის
ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი
კურსების შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის
მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს,  გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.

  

  

გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა 20 კგ.
მაქსიმალური ზომა: 1.05მ.X1.05მ.X1.05მ. (ან 2მ. სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის,
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
 
მომსახურების ტერიტორია: მთელი ტერიტორია
 
ჩაბარების დღეები: ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი
 
მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 2
 
ჩაბარების მცდელობის ოდენობა: 2
 
ჩაუბარებელი გზავნილის შენახვის ვადა: 7 დღე
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
 ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  
ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება ჩილეს ოფიციალურ წყაროს
 
შესატანად აკრძალული ნივთები:
შეურაცხმყოფელი ნივთები; ჰეროინი და მისი შემცველი პრეპარატები; აბსენტი; ჯანმრთელობისათვის მავნე და ხრწნის სტადიაში მყოფი სასმელები და პროდუქტები; მომხმარებლის  შეცდომაში შემყვანი ან თვითნაკეთი ნივთიერებები და კვების პროდუქტები; საქარინის შემცველი სასმელები და პროდუქტები; შესქელებული რძე; წამლები, რომელთა შემადგენლობა არ არის გარკვევით მინიშნებული; საზღვარგარეთული ლატარიის ბილეთები და ლატარიის მოწყობილობები; ასანთი; საბრძოლო მასალები; უხამსი ხასიათის სურათები, მცირე ზოომს ქანდაკებანი, გრავიურები და წიგნები; რადიოაქტიური ნივთიერებები; იარაღი, პატრონები და ლითონის კაფსულები პორტატიული ცეცხლსასროლი იარაღისათვის;
ლითიუმის ბატარეები (ცალკე); ლითიუმის ბატარეები ჩამონტაჟებული ტექნიკაში; ადვილადაალებადი სითხეები (მაგ. სუნამო, ფრჩხილის ლაქი).


შესატანად პირობითად დაშვებული ნივთები:
საქარინი - მხოლოდ სამედიცინო დანიშნულებით; მცენარეები და ცხოველები - ჩილეს სანიტარული ინსპექციის ნებართვით; კინოფილმები - ლითონის ჰერმეტიულად დახურული ყუთებით; გამაბრუებელი ნივთიერებები - ჯანდაცვის გენერალური დირექტორის ნებართვით; ქიმიური პროდუქტები - საბაჟოს ნებართვით; სამხედრო აღჭურვილობა - სამხედრო მინისტრის ნებართვით; ოპიუმი, მორფი და სხვა ნარკოტიკული ნივთიერებები - სამედიცინო ან სამეცნიერო მიზნით, სანტიაგოში არსებული სანიდადის გენერალური დირექციის ნებართვით; ცხოველები (მტაცებლები), ქვეწარმავლები, მწერები და სხვა მავნე სახეობანი, რომლებიც შემოიტანება სამეცნიერო დანიშნულებით - საბაჟოს ადმინისტრატორის სპეციალური ნებართვით, ვაზი და მისი ნაწილები, თესლი, ბუჩქები, ბოლქვები, ძირები და ძირხვენები - მცენარეთა სანიტარული ინსპექციის ნებართვით; საბრძოლო ტექნიკა და ცეცხლსასროლი იარაღი (სანადირო იარაღის გარდა) - გენერალური სამხედრო კომენდატურის ნებართვით.


შენიშვნა:
1. შეკვეთილ გზავნილებში, მცირე პაკეტების გარდა, აკრზალულია გადაიგზავნოს ფული, საბანკო და სახაზინო ბილეთები, პლატინა, ოქრო, ვერცხლი ზოდებსა და ნაკეთობებში, ძვირფასი ქვები და სხვა ფასიანი ნივთები;
2. ჩილეს რესპუბლიკის საფოსტო ადმინისტრაცია არ ღებულობს იმ შეკვეთილ და უბრალო გზავნილებს, რომელთა შიგთავსი ექვემდებარება საბაჟო დაბეგვრას.