ჩეხეთის რესპუბლიკა

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
 
  • საფოსტო ბარათიმაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • წერილიმაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • მცირე პაკეტიმაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
  • ტომარამაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალური სიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
  
გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის (CN23) რაოდენობა: 1
 
შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა: დიახ (გარდა გზავნილებისა, რომლებიც შეიცავს ეროვნულ ვალუტას)
 
აზღვევის მაქსიმალური ზღვარი: 4000 SDR**
  
 
*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) - რომლის
ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი
კურსების შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის
მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს,  გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 
 
გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა: 30 კგ
მაქსიმალური ზომა:1.05.X1.05.X1.05. (ან 2სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის,
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
  
 შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  ამანათის გაგზავნა: დიახ
 
 დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი4000 SDR**
 
 გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 1
 
 
*დაზღვეული ამანათი რეგისტრირებული ამანათირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) - რომლის
ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი
კურსების შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის
მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს,  გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.

  

  

გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა 30 კგ.
მაქსიმალური ზომა: 1.05მ.X1.05მ.X1.05მ. (ან 2მ. სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის,
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
 
მომსახურების ტერიტორია: მთელი ტერიტორია
 
ჩაბარების დღეები: ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი, შაბათი, კვირა
 
მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 1
 
ჩაბარების მცდელობის ოდენობა: 1
 
ჩაუბარებელი გზავნილის შენახვის ვადა: 7 დღე
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
 ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება ჩეხეთის რესპუბლიკის ოფიციალურ წყაროს

 

შესატანად აკრძალული საგნები:
კონსერვები და ყველა სხვა პროდუქტი (მედიკამენტების გარდა), მოთავსებული ჰერმეტულად დახურული ან ლითონის კოლოფებში; ხილის ჩირი; დარიშხანის ან ტყვიის შემცველობის მქონე ნივთიერებებით შეღებილი ან გაჟღენთილი ნივთები ან საქონელი; ლუდის შესაფერადებელი ან მისი წარმოებისათვის საჭირო ნივთიერებები; ვარსკვლავა ანისი (ვაშლი); ნარკოტიკების, სანელებლების და ალკოჰოლის შემცველი ესენციები; ხელოვნური ღვინოები; ხორცი და ხორცის პროდუქტების შენახვისათვის საჭირო ნივთიერებები; თეთრი ფოსფორი და მისი შემცველი პროდუქტები; სამყურას ნარჩენები; ვენახი და ვაზის კალმები; ნახმარი ნივთები; პროპაგანდისტული ხასიათის ბეჭდვითი გამოცემები; უხამსი ან შეურაცხმყოფელი ხასიათის ნივთები; ჩეხეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო წყობის საწინააღმდეგო პუბლიკაციები; რადიოაქტიური ნივთიერებები; ცხოველური წარმოშობს პროდუქტები; შხამ-საწამლავები; ცოცხალი ცხოველები; მცენარეები; იარაღი და საბრძოლო მასალები; ეთილის სპირტი; ჩეხეთის ვალუტა (საბანკო  და სახაზინო ბილეთები, მონეტები); 1953 წლამდე გამოცემული საფოსტო მარკები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
ოპიუმი, მორფი და სხვა გამაბრუებელი ნივთიერებები - სამედიცინოდა სამეცნიერო მიზნით გაგზავნილი, თუ ადრესატს გააჩნია ჩეხეთის რესპუბლიკის ჯანდაცვის სამინისტროს სპეციალური ნებართვა; წამლები და კოსმეტიკური საქონელი - ჩეხეთის რესპუბლიკის კომპეტენტური ორგანოების სპეციალური ნებართვით; თამბაქო და თამბაქოს ნაწარმი - პირადი მოხმარებისათვის 500 გრამამდე წონით; მარილი და დამატკბობელი ხელოვნური ნივთიერებები - ჩეხეთის ფინანსთა სამინისტროს ნებართვით; რადიოსატელეგრაფო და რადიოტელეფონის აპარატები - ჩეხეთის ვაჭრობის სამინისტროს ნებართვით; კომერციული მნიშვნელობის მარკები და ფილატელიის სხვა ნივთები - საგარეო ვაჭრობის დაწესებულების საქმიანობის ჩარჩოებში; ფილატელური გაცვლა - ჩეხეთის ფილატელისტთა საზოგადოების წევრებისათვის, იმ პირობით თუ ერთი კალენდარული წლის განმავლობაში ერთი ადრესატისადმი განკუთვნილი ფილატელისტური პროდუქციის ღირებულება არ აღემატება 1000 კრონას, საფოსტო მარკები და ფილატელისტური ხასიათის სხვა ნივთების შეტანაზე ნებართვის გარეშე მიიღება მხოლოდ შემდეგი პირობით - სამი გზავნილი კალენდარული წლის განმავლობაში, თუ შიგთავსის ჯამური რაოდენობა არ აღემატება 100 ცალს ღირებულებით 100 კრონა; ფული და ჩეხეთის რესპუბლიკის ვალუტით ანგარიშსწორების დოკუმენტები - ჩეხეთის რესპუბლიკის ეროვნული ბანკის ნებართვით; ფუტკარი - კვებისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ნებართვით; ვეტერინარული ინსტრუმენტები - არაკომერციული მიზნით; შრატები და ვაქცინები (ადამიანებისა და ცხოველთათვის) - კვებისა და სოფლის მეურნეობის მთავარი ჰიგიენისტის ნებართვით; ბაცილების მატარებელი ნივთიერებანი - ჯანდაცვის სამინისტროს ნებართვით; კვების პროდუქტების დანამატები (საღებავები,  კონსერვანტები და სხვა) - ჯანდაცვის სამინისტროს შესაბამისი მიწერილობით; მცენარეები და მათი ნაწილები, თესლი ბუნებრივი გარსით - გამგზავნი ქვეყნის კომპეტენტური ორგანოს ფიტოსანიტარული ნებართვით; იარაღი და აღჭურვილობა - გამგზავნ ქვეყანაში ჩეხეთის რესპუბლიკის საელჩოს მიერ გაცემული  დოკუმენტით; საჩუქრები - არაკომერციული მიზნით, თუ მისი ღირებულება არ აღემატება 3000 კრონას და ექნება წარწერა "გზავნილი - საჩუქარი". 

თითოეულ გზავნილზე ქვემოთჩამოთვლილი საქონელის რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს აღნიშნულ ნორმებს: ჩაი - 0,25 კგ; შოკოლადი და შოკოლადის ნაწარმი - 1 კგ; ნეილონის წინდები და შესაბამისი ნაწარმი - 1 წყვილი; ფეხსაცმელი - 1 წყვილი; კაბა, პალტო ან მათი დასამზადებელი  მასალა - 1ცალი.