შრი ლანკა

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები

  

გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
 
  • საფოსტო ბარათიმაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • წერილიმაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • მცირე პაკეტიმაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
  • ტომარამაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალური სიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
  
გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის (CN23) რაოდენობა: 3
 
შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა: დიახ
 
აზღვევის მაქსიმალური ზღვარი: 11,62 SDR**
  
 
*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) - რომლის
ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი
კურსების შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის
მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს,  გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 

  

გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა: 20 კგ
მაქსიმალური ზომა:1.05.X1.05.X1.05. (ან 2სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
  
 შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  ამანათის გაგზავნა: დიახ
 
 დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი12 SDR**
 
 გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 3
 
 
*დაზღვეული ამანათი რეგისტრირებული ამანათირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
**SDR(სსუ) - საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შექმნილი ფულადი ერთეული (სესხის სპეციალური უფლება) - რომლის
ღირებულებაც აშშ დოლარში ყოველდღიურად განისაზღვრება ლონდონის ბირჟაზე დაფიქსირებული სავალუტო გაცვლითი
კურსების შესაბამისად და ქვეყნდება სავალუტო ფონდის ვებ-გვერდზე.
გთხოვთ გაითვალისწინოთ: თუ გზავნილის გაგზავნის მომენტში გამოცხადებული SDR კურსის მიხედვით დაზღვევის
მაქსიმალური ზღვარი აღემატება 10 000 ლარს,  გზავნილის დაზღვევა შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ 10 000 ლარის ფარგლებში.
 

  

გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა 20 კგ.
მაქსიმალური ზომა: 1.05მ.X1.05მ.X1.05მ. (ან 2მ. სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის,
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
 
მომსახურების ტერიტორია: მთელი ტერიტორია
 
ჩაბარების დღეები: ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი, შაბათი
 
მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 3
 
ჩაბარების მცდელობის ოდენობა: 2
 
ჩაუბარებელი გზავნილის შენახვის ვადა: 7 დღე
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: არა
 
 ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება შრი ლანკის ოფიციალურ წყაროს

 

შესატანად აკრძალული საგნები:
უხამსი და უზნეო შინაარსის საგნები; ყველა სახის იარაღი; ზუმფარა; ქლორი; დისტილირებული წყალი;  მწერების საწინააღმდეგო ბადეები; საპონი; ბრინჯის პუდრი; ოდეკოლონი; კბილის პასტა; თაბაშირი;  ქირურგიული ბამბა; ბინტი; საღებავი საშუალებები; სარეცხი ფხვნილები; ლაქი; მასტიკა; ფეხსაცმლის საცხი; ყავა; თამბაქო და მისი ნაწარმი; ცხოველური და მცენარეული ზეთები; ცვილი; ბრინჯი; ფქვილი; ნამცხვარი; შაქარი; ხილი; ბოსტნეული; მარილი; თევზი (გამოყვანილი და დამარილებული); ხორცი; ტრიკოტაჟის ნაწარმი, გალანტერია; პირსახოცი; თავსაფარი; თეთრეული; პარფიუმერია; კონვერტები; კალენდარი; ავტოკალამი; ელექტრონათურები; უთო; საწონები; წიგნები, ყოველწლიური პუბლიკაციები; ჟურნალები და ბროშურები; სახიფათო საქონელი, ნარკოტიკები და ქიმიური პროდუქტები; ოპიუმი; სპირტიანი სასმელები; კონსერვები; პურპროდუქტების ნაწარმი; სოუსები; შავი წიწაკა; ქოქოსის კაკალი; მინერალური და გაზიანი წყალი; ძმარი; კვერცხი; ყვავილები; ყინული; ქვამარილი და სამზარეულო მარილი; ცოცხალი ფრინველები და ცხოველები; თევზის კონსერვები; მშრალი რძე 9%-ზე ნაკლები ცხიმიანობით; მარცვლეული; ძვირფასეულობა;  საკუთრების უფლების დამრღვევი ბეჭდვითი გამოცემები; საკანცელარიო მოწყობილობები; სამშენებლო მასალები; წვერის საპარსი იაპონური ფუნჯები; ასანთი; კაუჩუკის ბურთები; ბანქო; ხელბურთისა და ფეხბურთის ბურთები ხისა და თიხის სათამაშოები; მოგზაურობისათვის საჭირო მოწყობილობები; საათები; სანთებელები;  საათის სამაჯურები; სურათები და მცირე ზომის ქანდაკებანი; ანტიკვარიატი; ფოტოგრაფიული მოწყობილობა; ბრილიანტის მტვერი; ნახმარი სამშვენისები და სხვა ნივთები.


შესატანად პირობითად დაშვებული ნივთები:
ნარკოტიკები, ქიმიური პროდუქტები, წამლები - თუ ადრესატს გააჩნია შრი ლანკის რესპუბლიკის კომპეტენტური ორგანოების სპეციალური ნებართვა; საჩუქრები - ფართლეულის, საფეიქრო ნაწარმის, ყვავილებისა და ყვავილოვანი მცენარეების გარდა.


შენიშვნა: მიღების შესახებ შეტყობინებით მიიღება მხოლოდ ფასგამოცხადებული გზავნილები.