ფილიპინები

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები

  

გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
 
  • საფოსტო ბარათიმაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • წერილიმაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • მცირე პაკეტიმაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
  • ტომარამაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალური სიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
  
გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის (CN23) რაოდენობა: 1
 
შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა: დიახ (გარდა გზავნილისა, რომელიც შეიცავს ფულს, მონეტებს, საბანკო ბილეთებს, სხვა ფასეულობებს)
 
აზღვევის მაქსიმალური ზღვარი: 10 000 ლარი
  
 
*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.

 

  

გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა: 20 კგ
მაქსიმალური ზომა:1.05.X1.05.X1.05. (ან 2სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
  
 შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  ამანათის გაგზავნა: არა
 
 დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი0
 
 გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 1
 
 
*დაზღვეული ამანათი რეგისტრირებული ამანათირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
 
გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა 20 კგ.
მაქსიმალური ზომა: 1.05მ.X1.05მ.X1.05მ. (ან 2მ. სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის,
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
 
მომსახურების ტერიტორია: მთელი ტერიტორია, გარდა: Busuaga, Palawan; Coron, Palawan; Cullon, Palawan; El Nido (Baguit), Palawan; Linapakan, Palawan; Looc, Mindoro, Occidental; Tiik, Mindoro, Occidental
 
ჩაბარების დღეები: ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი
 
მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 1
 
ჩაბარების მცდელობის ოდენობა: 1
 
ჩაუბარებელი გზავნილის შენახვის ვადა: 7 დღე
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: არა
 
 ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება ფილიპინების ოფიციალურ წყაროს

 

შესატანად აკრძალული საგნები:
ლატარიის ბილეთები და მოწყობილობები; ცელასტრუსის ფოთლები (ნარკოტიკის შემცველი ბუჩქი); აბორტის გამომწვევი და ჩასახვის საწინააღმდეგო მედიკამენტები, ნივთიერებები, ნივთები და ინსტრუმენტები; უხამსი და უცენზურო ხასიათის ნივთები; სახიფათო ნივთები; თრობის და დუღილის გამომწვევი ყველა სახის ალკოჰოლიანი სასმელი სპირტის, ღვინის, ალაოს და სხვათა ჩათვლით; ცხოველები, ფრინველები ქვეწარმავლები და თევზები; ყალბი და გაფუჭებული მონეტები, სახაზინო ბონები, საბანკო ბილეთები, ობლიგაციები, ფასიანი ქაღალდები წარმომდგენზე, მა შორის ყალბიც, ყველა სახის აზარტული თამაშები; საავტორო უფლებების დამრღვევი გამოცემები; ოქროს, ვერცხლის და სხვა ძვირფასი ლითონები ან მათი ნაერთებისგან დამზადებული ნივთები; ფეთქებადი და აალებადი ნივთიერებები; იარაღი, საბრძოლო მასალები; ნარკოტიკები; ოპიმის მოსაწევი მოწყობილობები; დეკლარაციაში არასწორად მითითებული ნივთები; რადიოაქტიური ნივთიერებები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:

მწერები, პათოლოგიური ნივთიერებები, ჩანასახები, ცხოველთა და ფრინველთა ფიტულები, თევზის კონსერვები - შესაბამისი შეფუთვით; აბრეშუმის ჭია და მისი კვერცხი - მანილის სამეცნიერო-ტექნიკური ინსტიტუტის მისამართით, შესაბამისი შეფუთვით; ოპიუმი, კოკაინი და მათი პროდუქტი -  ფილიპინების მთავრობის ნებართვით; მცენარეები და მათი ნაწილები - ფილიპინების მცენარეთა ბიუროს მიერ შეტანაზე გაცემული ნებართვით; იარაღი - ფილიპინების პოლიციის სამმართველოს ნებართვით; საფოსტო ბარათები, მორთული დაფხვნილი მინით - მხოლოდ დახურულ კონვერტებში; ნიადაგი - მხოლოდ ფილიპინების ხელისუფლების ნიადაგის სამმართველოს ნებართვით.