მალტა

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები

  

გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
 
  • საფოსტო ბარათიმაქსიმალური წონა 20გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • წერილიმაქსიმალური წონა 250გრმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  • მცირე პაკეტიმაქსიმალური წონა 2კგმაქსიმალური ზომა - 240X340მმმაქსიმალური სისქე: 50მმ.
  • ტომარამაქსიმალური წონა 30კგმაქსიმალური სიმაღლე - 80სმმაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
  
გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის (CN23) რაოდენობა: 1
 
შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა: დიახ
 
აზღვევის მაქსიმალური ზღვარი: 10 000 ლარი
  
 
*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 

  

გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა: 20 კგ
მაქსიმალური ზომა:1.05.X1.05.X1.05. (ან 2სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
  
 შესაძლებელიათუ არა დაზღვეული*  ამანათის გაგზავნა: არა
 
 დაზღვევის მაქსიმალური ზღვარი0
 
 გაგზავნისას მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 1
 
 
*დაზღვეული ამანათი რეგისტრირებული ამანათირომელიც იგზავნება
შიგთავსის დაზღვევით გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით.მომხმარებლის მიერ დასახელებული
დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას.
დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 

  

გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა 20 კგ.
მაქსიმალური ზომა: 1.05მ.X1.05მ.X1.05მ. (ან 2მ. სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის,
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
 
მომსახურების ტერიტორია: მთელი ტერიტორია
 
ჩაბარების დღეები: ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი, შაბათი
 
მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 1
 
ჩაბარების მცდელობის ოდენობა: 2
 
ჩაუბარებელი გზავნილის შენახვის ვადა: 7 დღე
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
 
     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  

 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება მალტის ოფიციალურ წყაროს

 

შესატანად აკრძალული საგნები:

მაჩვის ბეწვისაგან იაპონიაში დამზადებული საპარსი ფუნჯები; ორსულობის საწინააღმდეგო საშუალებები; ლატარიის მოწყობილობები; საბანკო ბილეთები; ძვირფასი ლითონები და ნაკეთობები; ხეხილოვანი ხეები; ვარდები (დიდი ბრიტანეთის, ჩრდილოეთ ირლანდიის, პოლანდიის და იტალიის ჯიშების გარდა); მავნე მწერები; საბრძოლო მასალები; ასანთი; პორნოგრაფია; ცელულოიდი; რადიოაქტიური ნივთიერებები.


შესატანად პირობით დაშვებული საგნები:
ნარკოტიკული ნივთიერებები სამედიცინო ან სამეცნიერო დანიშნულებით - თუ ადრესატს გააჩნია სამედიცინო დაწესებულების ნებართვა; პარაზიტები - ნიმუშების სახით, ოფიციალურად აღიარებულ ინსტიტუტებს შორის გაცვლის წესით; დაავადებული რაიონებიდან შემოსული ტანსაცმელი, ტომრები, ხალიჩები, ნაქარგები, ხილი, ბოსტნეული და სხვა პროდუქტები - ექვემდებარება ადგილობრივი სანიტარული წესებით დამუშავებას; დიდი ბრიტანეთიდან, ჩრდილოეთ ირლანდიიდან, ირლანდიიდან, ჰოლანდიიდან, სიცილიიდან და კვიპროსიდან შემომავალი კარტოფილი - ლიცენზიით; ფუტკარი, აბრეშუმის ჭია - სპეციალური შეფუთვით; ციტრუსოვანი მცენარეები - ოფიციალური ინსპექტორის კონტროლის შემდეგ; თესლი - სერტიფიკატით, რომელიც ამოწმებს, რომ თესლი არის 12 თვის ასაკის; იარაღი - პოლიციის ხელმძღვანელობის ნებართვით; ცელულოიდი - უსაფრთხოების დაცვის შესაბამისი შეფუთვით.


შენიშვნა:
1. მალტის საფოსტო ადმინისტარაცია არ ღებულობს მატერიალურ პასუხისმგებლობას ფასგამოუცხადებელ ამანათებზე (შიგთავსის მიუხედავად). ასეთ შემთხვევაში, ამანათი მიიღება და გამგზავნს განემარტება, რომ დაკარგვის შემთხვევაში მატერიალური ზარალი არ აუნაზღაურდება. უარის შემთხვევაში გამგზავნს ეძლევა რეკომენდაცია ამანათის შიგთავსი გადაგზავნოს მცირე პაკეტების სახით;
2. მსხვრევადი ნივთები იგზავნება გამგზავნის პასუხისმგებლობით.