ლიბანი


მოცემულ ქვეყანაში წერილობითი კორესპონდენციის/ამანათის/EMS გზავნილის გაგზავნისას „საქართველოს ფოსტა“ მატერიალურ პასუხისმგებლობას არ იღებს იმ ზიანზე, რომელიც წარმოიშვება გზავნილის დაკარგვით, შიგთავსის მთლიანი ან ნაწილობრივი დაზიანებით, ქურდობით, გზავნილის უკან დაბრუნებით, ან ადრესატისთვის ჩაბარების ვადის დარღვევით

წერილობითი კორესპონდენცია
ამანათი
EMS გზავნილი
შესატანად აკრძალული ნივთები
 
გასაგზავნი წერილობითი კორესპონდენციის წონის/ზომის ზღვარი:
 
  •   საფოსტო ბარათი: მაქსიმალური წონა 20გრ. მაქსიმალური ზომა - 240X340მმ; მაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  •   წერილი: მაქსიმალური წონა 250გრ. მაქსიმალური ზომა - 240X340მმ; მაქსიმალური სისქე: 5მმ.
  •   მცირე პაკეტი: მაქსიმალური წონა 2კგ. მაქსიმალური  ზომა - 240X340მმ; მაქსიმალური სისქე: 50მმ.
  •   M ტომარა: მაქსიმალური წონა 30კგ. მაქსიმალური სიმაღლე - 80სმ; მაქსიმალური გარშემოწერილობა -120სმ.
 
 
გაგზავნისას  მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის (CN23) რაოდენობა: 2 
 
შესაძლებელია, თუ არა დაზღვეული*  წერილობითი კორესპონდენციის გაგზავნა: არა
 
დაზღვევის  მაქსიმალური ზღვარი: 0
 
 
*დაზღვეული წერილობითი კორესპონდენცია - რეგისტრირებული წერილი ან/და მცირე პაკეტი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით, გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
 

გასაგზავნი ამანათის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა: 20 კგ. 

მაქსიმალური ზომა:1.05მ.X1.05მ.X1.05მ. (ან 2მ. სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის,

რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).

 
შესაძლებელია, თუ არა დაზღვეული*  ამანათის  გაგზავნა: არა
 
დაზღვევის  მაქსიმალური ზღვარი: 0
 
გაგზავნისას  მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 2
 
 
 
*დაზღვეული ამანათი - რეგისტრირებული ამანათი, რომელიც იგზავნება შიგთავსის დაზღვევით, გამგზავნის მიერ გამოცხადებული ღირებულებით. მომხმარებლის მიერ დასახელებული დაზღვევის თანხა არ უნდა აღემატებოდეს გზავნილის შიგთავსის რეალურ ღირებულებას. დაზღვევის თანხა არ შეიძლება იყოს 10 000 ლარზე მეტი.
 
 
 
 
 
გასაგზავნი EMS გზავნილის წონის/ზომის ზღვარი: მაქსიმალური წონა 20 კგ
მაქსიმალური ზომა: 1.05.X1.05.X1.05.(ან 2.სიგრძისა და ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის ჯამისათვის
რომელიც უნდა გაიზომოს სიგრძის ნაცვლად სხვა მიმართულებით).
 
მომსახურების ტერიტორია: მთელი ტერიტორია
 
ჩაბარების დღეები: ორშაბათი, სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი, შაბათი, კვირა
 
მოთხოვნილი საბაჟო დეკლარაციის რაოდენობა: 4
 
ჩაბარების მცდელობის ოდენობა: 2
 
ჩაუბარებელი გზავნილის შენახვის ვადა: 7 დღე
 
P.O. Box-ით ჩაბარება: დიახ
     ტერმინთა განმარტებები
 
 
  •  აკრძალული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაუშვებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
  •  გარკვეული პირობით დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე გარკვეული დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.
  •  უპირობოდ დაშვებული ნივთები - ნივთები, რომელთა შეტანა დაშვებულია ქვეყნის ტერიტორიაზე.
 
დეტალური ინფორმაცია სასაქონლო კოდებთად და მათ დასახელებებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდზე (http://www.rs.ge/4509), ან შემდეგ მისამართზე:http://www.foreign-trade.com/reference/hscode.htm
 
სასურველი ნივთის მარტივად მოძების მიზნით, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ctrl+F კომბინაცია. მარჯვენა ზედა კუთხეში გამოჩნდება საძიებო ველი, სადაც შესაძლებლობა გექნებათ ჩაწეროთ ნივთის დასახელება.Enter ღილაკზე ზემოქმედებით, განსხვავებული ფერით მოინიშნება თქვენს მიერ მითითებული საძიებო სიტყვა მთელ ტექსტში.
 
  
ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება ლიბანის ოფიციალურ წყაროს
 
შესატანად აკრძალული საგნები:
ბრიკეტები ბუტანის გაზის შემაცველობით; ცხოველები, მათი ტყავი და ნაწილები; გაფუჭებულიდა დაობებული კონსერვები, სამედიცინო და ქირურგიული ხელსაწყოები, ჯანმრთელობისათვის საშიში პროდუქტები; საკვები პროდუქტების შესაფუთად გამოსაყენებელი შეღებილი ქაღალდები შხამიანი ნივთიერებების შემცველობით; ხელოვნური ზეთები; ზეთის ესენცია; ცოცხალი მწერები და მათი კვერცხები;  სიგარეტის ქაღალდი რულონებად და სიგარეტის ქაღალდის  (სიგარეტების დასამზადებლად ან სიგარეტების შესფუთად), ყუთები; თამბაქოს ან სიგარეტის დასამზადებელი მანქანები; რადიოგადამცემები; უხამსი ხასიათის საგნები; ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებები; მცენარეული ცხიმებისგან ნაწარმოები ქიმიური პროდუქტები და სხვადასხვა ესენციები ყალბი სპირტიანი სასმელების დასამზადებლად; წარწერების წასაშლელი ქიმიური პროდუქტები; კამისა და ანისის (ვაშლის) ესენციები. ყალბი საწარმოების და სავაჭრო მარკები; ფეთქებადსაშიში ნივთიერებები; საბრძოლო მასალები; აზარტული თამაშების ნივთები; ავტომობილები; კონსერვები; კარტოფილი; ცხიმი; თევზის ქონი; მიკრობები; ცხოველის თესლის სითხე; რძის ფხვნილი 25%-ზე ნაკლები ცხიმიანობით; რადიოაქტიური ნივთიერებები; მონეტები, ქაღალდის ფული ან ყველა ფასეულობა წარმომდგენზე,  სამგზავრო ჩეკები; პლატინა, ოქრო, დამუშავებული ან დაუმუშავებელი ვერცხლი, ძვირფასი ქვები, ძვირფასეულობა და სხვა ფასეული საგნები;  თხევადი ნივთიერებების შემცველი საგნები ან თხევად მდგომარეობაში ადვილად გარდამავალი საგნები; მინის ან მსგავსი ნივთიერებისგან დამზადებული საგნები; მსხვრევადი საგნები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
მედიკამენტები, ქირურგიული ხელსაწყოები, ქიმიური პროდუქტები, რძე ძუძუთა ბავშვებისათვის, საბავშვო საწოვარები, ოპიუმი, მორფი, კოკაინი და სხვა ნარკოტიკები, გადაიგზავნება სამედიცინო ან სამეცნიერო მიზნით და სხვა - ადრესატისათვის ლიბანის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს მიერ ნებართვის გაცემის შემთხვევაში; საპნის დამამზადებელი მრეწველობისათვის საჭირო მაგარი ცხიმები და თევზის ქონი დენატურირების სავალდებულო პირობით; კასრები, ბოთლები და სხვა ტევადობები  სპირტიანი სასმელების, არყის და რომის შიგთავსით - მათზე იარლიყებით ან მარკირებით, სადაც აღნიშნულია შიგთავსის ზუსტი აღწერილობა, დამამზადებელი საწარმოს და წარმომავლობის ქვეყნის სრული სახელწოდება; ცხენის ძუისგან დამზადებული საპარსი ჯაგრისები და ტუალეტის სხვა საგნები - საკარანტინო სამსახურების მიერ ჩატარებული სტერილიზაციის დამადასტურებელი ცნობით; ალკოჰოლური სასმელები სალიცილის მჟავის შემცველობით, რომლებიც საჭიროებენ ქიმიურ შემოწმებას; ყავა, ფქვილი 6%-იანი მშრალი წებოვანათი და 25% ელასტიურობით; საპონი სალიცილიუმის ნატრიუმის შემცველობით, კირი, ტალკი ან სხვა მსგავსი ნივთიერებები; ხელოვნური, შეფერილი  ან ფალსიფიცირებული ჩაი - ლივანის კომპეტენტური ორგანოების განსაკუთრებული ნებართვით;   ღორის ხორცი და ძეხვეული - წარმომავლობის შესახებ მოწმობის არსებობის შემთხვევაში; აბრეშუმის ჭიის კვერცხი შეფუთული ორ ყუთად - საკონტროლო ორგანოს ბეჭდით (გადაგზავნა აკრძალულია ყოველწლიურად 1 მაისიდან 15 სექტემბრამდე); სიგარეტი, პაპიროსი, თამბაქოს ფურცლები - ლივანის ფინანსთა მინისტრის ნებართვით; ქაღალდი, ქსოვილი, მინერალური საღებავი, მედიკამეტები და ქიმიური პროდუქტები,; დაუმუშავებელი ან რაფინირებული გოგირდი, ციანოვანი ნატრიუმი, დარიშხანი, ფრანგული წარმოების  ღვინოს, არყის და ლიქიორებისათვის დაბეჭდილი ეტიკეტები; რადიოელექტრული აპარატები  - ლივანის კომპეტენტური ორგანოს განსაკუთრებული ნებართვის პირობით; ცელულოიდი და მისი ლენტი - შესაბამისი შეფუთვით; ხორცი, ყველი - ჰიგიენის სამინისტროს ნებართვის პირობით; კვერცხი - ზუსტი წონით და  აღნიშვნით "კვერცხი"; წითელი თითბერი - ფინანსთა სამინისტროს ნებართვით.


შენიშვნა:
1. ამანათის წონა ლივანში ავიატრანსპორტით გადაგზავნისას არ უნდა აღემატებოდეს 10 კგ.-ს.;
2. ლივანის საფოსტო ადმინისტრაცია:
  2.1. არ ღებულობს შეკვეთილ გზავნილებებს `წარმომდგენზე~ მონეტების ან ქაღალდის ფულის,   ნებისმიერი ფასელობების შიგთავსით, ან სამგზავრო ჩეკების პლატინის, ოქროს, დამუშავებული და დაუმუშავებელი ვერცხლის, ძვირფასი ქვების, ძვირფასეულობის და სხვა ძვირფასი საგნების შიგთავსით;
  2.2. არ იღებს პასუხისმგებლობას შეკვეთილ ან სხვა გზავნილებებზე მინის ან მსხვრევადი საგნების შიგთავსით, მათი მიტაცების ან გაფუჭების შემთხვევაში.