ლესოტო

შესატანად აკრძალული საგნები:
იარაღი; ნარკოტიკები და ფსიქოტროპული ნივთიერებები; კალციუმის კარბიდი; სიგარეტი; ყალბი მონეტები; უხამსი და უცენზურო ხასიათის პუბლიკაციები, მეორადი საგნები; ოდეკოლონი; სამხედრო ტანსაცმელი; სანთებელები; საფეხბურთო შედეგების პროგნოზების შესახებ გამოცემები; რეპროდუქციები; პატიმრების მიერ დამზადებული საგნები; რადიოაქტრიური ნივთიერებები; ლესოტოში მოქმედი კანონმდებლობით აკრძალული ის საქონელი, რომელსაც აქვთ კომერციული დასახელება ან საფოსტო მარკა; საავტორო უფლებების დაცვის კანონით იმპორტისათვის აკრძალული ყველა ნაწარმოების უკანონო რეპროდუქციები.


შესატანად პირობითად დაშვებული საგნები:
სამედიცინო დანიშნულების ნარკოტიკები და ფსიქოტროპული ნივთიერებები - ჯანდაცვის სამინისტროს ნებართვით; ცოცხალი ცხოველები, მარცვლეული, ბოსტნეული - სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ნებართვით; ლიქიორები - ლიქიორების კომისიის ნებართვით.


შენიშვნა: მიიღება მხოლოდ ფასგამოცხადებული ამანათები.