ამერიკის შეერთებული შტატები

ნაწილი  I

შესატანად / სატრანზიტოდ   აკრძალული  ან  შესატანად   პირობითად  დაშვებული     ნივთების  სია

განყოფილება    I                ცოცხალი   ცხოველები, ცხოველური  წარმოშობის  პროდუქტები

თავი  1       ცოცხალი   ცხოველები

სასაქონლო HS კოდი        აკრძალული   ნივთები

  

01.01-01.06                            ყველა  ცოცხალი  ცხოველი,  ფუტკრების, აბრეშუმის  ჭიის, გარკვეული  მწერების  და

                                               წურბელების    გარდა .

 

                                               ყველა  მკვდარი  ცხოველი,  მწერების  და  რეპტილიების გარდა.


                                           პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                          იხილეთ ნაწილი II , პუნქტი 1.1, 1.2 , 1.3, 2.4 და 2.5 .

თავი 2 ხორცი და ხორცის საკვები სუბპროდუქტები

სასაქონლო HS კოდი        აკრძალული ნივთები

 

02.01-02.10                        ყველა ახალი, გაცივებული ან გაყინული ძროხის , ცხვრის,ბატკნის  ,

                                           ღორის , ან თხის  ხორცი, სხვა რქოსანი ცხოველის ან ველური ღორის,

                                           რომელიც  არის

                                           ნებისმიერი  ქვეყნიდან, სადაც

                                           ფეხიდან  და პირამდე  დაავადება არსებობს.ყველა ახალი, გაცივებული

                                           ან გაყინული

                                           ღორის ხორცი  ისეთი  ქვეყნებიდან, სადაც  არის   ღორის ქოლერა,

                                           ღორის ვეზიკურაული

                                           დაავადები ან აფრიკული  ღორის გრიპი .

                                           ყველა ახალი, გაცივებული ან გაყინული ფრინველის  ხორცი 

                                           და პროდუქტები (მათ შორის

                                           კვერცხი) შეზღუდულია ( აკრძალულია ) იმ ქვეყნებიდან,სადაც  

                                           ცნობილია, რომ

                                           ეგზოტიკური ვეზიკულარულ- ველოგენიკური  (ეგზოტიკური)

                                            დაავადება  არსებობს.

                                            მაგიდის კვერცხი  იმ  ქვეყნებიდან, სადაც  გავრცელებულია

                                            სალმონელას ფაგის  ტიპის

                                            (ნაწლავური  ბაქტერიები)    ინფიცირებული  ბაქტერიები.

                                             ნამკურნალევი  და გამხმარი ხორცი .

 

                                            პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                            იხილეთ    ნაწილი 2, #1.4

თავი 3    თევზი და კიბოსნაირნი, მოლუსკები და წყლის სხვა უხერხემლოები

 

სასაქონლო HS კოდი        პირობითად  დაშვებული  ნივთები

03.01-03.07                         იხილეთ  ნაწილი II , პუნქტი 2.1 () .

 

თავი 4    სხვა  ადგილას დაუსახელებელი  ან ჩაურთველი   რძის  პროდუქცია; ფრინველის  კვერცხი ; ნატურალური  თაფლი ;

 

სასაქონლო HS კოდი       აკრძალული ნივთები

04.01-04.10                        რძე, ნაღები, ან სხვა სეკრეცია, ორგანოები, ჯირკვლები, ან  რქოსანი

                                           ცხოველების   ან   

                                           ველური  ღორის  ექსტრაქტები  ქვეყნებიდან,

                                           სადაც  ცნობილია, რომ   არის რქოსანი  საქონლის  ჭირი  ან ფეხიდან 

                                           პირამდე  დაავადებები

                                           და / ან ქვეყნებში, სადაც არის   ღორის ქოლერა, ღორის

                                           ვეზიკულარული  დაავადები ან

                                           აფრიკული  ღორის გრიპი .

                                             პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                           იხილეთ    ნაწილი 2,  პუნქტი  1.5

თავი 5     სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი  სხვა ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები 

 

სასაქონლო HS კოდი     აკრძალული ნივთები

05.01-05.11                       რქოსანი ცხოველების  ან ღორის   საკვებში გამოსაყენებლად

                                         უვარგისი    პროდუქტები,

                                         როგორიცაა ტყავი , თმა, ძვლები, ორგანოები

                                         ან სხვა ნაწილები, რომლებიც  არ არის შესაფერისი კვებისთვის ,

                                         მათ შორის,

                                         ნაწლავები რომელიც  არა რის  მომზადებული  საკვებად,  

                                         გრაგნილები, რომლებიც

                                         არის   წარმოშობილი იმ   ქვეყანაში, სადაც  ცნობილია, რომ

                                         არსებობს ფეხიდან

                                         პირამდე   დაავადები  ან რქოსანი  საქონლის  ჭირი  ან / და

                                         სადაც , არის ღორის

                                         დაავადებები, როგორიცაა ღორის ქოლერა, ღორის

                                         ვეზიკულარული დაავადება,

                                         ან  აფრიკული  ღორის გრიპი.

                                          პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                         იხილეთ    ნაწილი 2,   პუნქტი  1.6

05,05                                 აკრძალული ნივთები

                                         ბუმბული  ნებისმიერი  ფრინველის  კანზე

 

 

                                        პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                         იხილეთ ნაწილი II , პუნქტი 1.7.

 


განყოფილება     II   ბოსტნეულის პროდუქტები


თავი 6        ცოცხალი ხეები და სხვა მცენარეები; ბოლქვები, ფესვები და მსგავსნი ; მოჭრილი ყვავილები და დეკორატიული ბალახი

სასაქონლო HS კოდი  

06.01-06.04                 აკრძალული ნივთები

                                          იმ  მცენარეთა და მცენარეული პროდუქტების  გარდა , რომლებიც

                                          ექვემდებარება შეზღუდვებს ან აკრძალვებს  მცენარეთა კარანტინზე ან

                                          მარეგულირებელ ბრძანებებს აშშ სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტისა, სხვა 

                                         მცენარეები   არ შეიძლება გაიგზავნოს   ფოსტით შეერთებულ  შტატებში  და ან

                                           უნდა ჰქონდეს  იმ  ქვეყნის  თანხმობა  გაგზავნაზე.

                                           პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                           იხილეთ ნაწილი II , პუნქტი 2

 

თავი 7      ბოსტნეული და ზოგიერთი საკვები ძირნაყოფები და ბოლქვნაყოფები

სასაქონლო HS კოდი        აკრძალული ნივთები

07.01-07.14                          ბოსტნეული, ძირნაყოფები და ბოლქვნაყოფები .

                                             პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                             იხილეთ ნაწილი II , პუნქტი 2

 

თავი 8       საკვები ხილი და კაკალი;  ციტრუსის  კანი   და ნესვი

სასაქონლო HS კოდი         აკრძალული ნივთები

08.01-08.14                            ხილი , კაკალი და ციტრუსის კანი .

                                              პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                              იხილეთ ნაწილი II , პუნქტი 2.

 

თავი 9       ყავა, ჩაი, სუნელ- სანელებლები

 

სასაქონლო HS კოდი         აკრძალული ნივთები

09,01                                   ყავა.

                                               პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                    იხილეთ ნაწილი II , პუნქტი 2 და 10 .

 
თავი 10    მარცვლოვანები

სასაქონლო HS კოდი          ■ აკრძალული ნივთები

10.01-10.08                           მარცვლოვანები .

                                                 ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                 იხილეთ ნაწილი II , პუნქტი 2.


თავი 11      ფქვილ-ბურღულეულის  მრეწველობის პროდუქტები; ალაო ; სახამებელი, ინულინი , ხორბლის წებოვანა

სასაქონლო HS კოდი           აკრძალული ნივთები

11,01                                       ხორბლის პროდუქტები.

11,09                                       პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                იხილეთ ნაწილი II , პუნქტი 2.

თავი 12      ცხიმოვანი  თესლი და ნაყოფები ; სხვადასხვა მარცვლეული, თესლი და ნაყოფი; სამრეწველო და სამკურნალო   მცენარეები; ჩალა და ფურაჟი

 

სასაქონლო HS კოდი                აკრძალული ნივთები

12.01-12.14                                  ხილი , თესლი, მარცვალი, და საკვები.

                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                     იხილეთ ნაწილი II , პუნქტი 2

 

 

თავი 13    ლაქი ; წებო, ფისები და სხვა მცენარეული წვენები და ექსტრაქტები

                                              

სასაქონლო HS კოდი                აკრძალული ნივთები

13.02             1302.11                  ოპიუმი

 

თავი  14     მცენარეული მასალები წნული ნაკეთობების დასამზადებლად ; სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი   ბოსტნეულის პროდუქტები

სასაქონლო HS კოდი                აკრძალული ნივთები

14.01-14.04                                  ბოსტნეულის პროდუქტები.

                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                     იხილეთ ნაწილი II , პუნქტი 2.

 

 

განყოფილება     III       ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცხიმები და ზეთები და მათი გახლეჩის პროდუქტები; მომზადებული საკვები ცხიმები;ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცვილები

 

თავი   15     ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცხიმები და ზეთები და მათი გახლეჩის პროდუქტები; მომზადებული საკვები ცხიმები;ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცვილები

 

სასაქონლო HS კოდი                აკრძალული ნივთები

15.01-15.22                                 ცხიმები, ზეთები , ცვილები და გახლეჩის პროდუქტები .

                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                     იხილეთ ნაწილი II , § 1.4 და 5.1.

 

განყოფილება     IV     მზა საკვები პროდუქტები; სასმელი, ალკოჰოლური სასმელები და ძმარი; თამბაქო და თამბაქოს სამრეწველო  შემცვლელები

 

თავი 16    ხორცის, თევზის ან კიბოსნაირების, მოლუსკების ან წყლის სხვა უხერხემლოების მზა პროდუქტები

სასაქონლო HS კოდი          აკრძალული ნივთები

16.01-16.05                            ხორცის და თევზის პროდუქტები.

                                                ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                 იხილეთ ნაწილი II, § 1.4 და 5.1.

თავი 17    შაქარი და შაქრის  შემცველი  საკონდიტრო ნაწარმი

სასაქონლო HS კოდი

17.01-17.04                            უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 18  კაკაო და კაკაოს ნაწარმი

 სასაქონლო HS კოდი

18.01-18.06                            უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 19      მარცვლოვანების, მარცვლის, ფქვილის, სახამებლის ან რძის მზა პროდუქტები  , საკონდიტრო  ნაწარმი

პროდუქცია სასაქონლო HS კოდი

19.01-19.05                            უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 20      მზა ბოსტნეული, ხილი, კაკალი და მცენარეთა სხვა ნაწილები

სასაქონლო HS კოდი

20.01-20.09                            უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

 

თავი 21     სხვადასხვა საკვები პროდუქტები

სასაქონლო HS კოდი

21.01-21.06                            ■ უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 22       სასმელები, ალკოჰოლური სასმელები  და ძმარი

სასაქონლო HS კოდი

22.03-22.08                             აკრძალული ნივთები

                                                  იბეგრება  ყველა   აალებადი   სასმელი  საერთო  წონის   5% სპირტშემცველობით 

თავი 23     ნარჩენები და  კვების მრეწველობის   ნარჩენები;     მზა   საკვები   ცხოველებისთვის

სასაქონლო HS კოდი          პირობითად  დაშვებული  ნივთები

23,01                                      იხილეთ   ნაწილი II, § 1.6 და 2

თავი 24     თამბაქო  და  თამბაქოს   შემცვლელები

                                                                 

სასაქონლო HS კოდი                აკრძალული ნივთები

 

ამერიკის შეერთებულ შტატებში  ნებისმიერი ტიპის  სიგარეტის  საერთაშორისო ფოსტით  შეტანა აკრძალულია   მიუხედავად რაოდენობისა, სიგარეტი (მათ შორის  ხვეული  თამბაქო ) და უკვამლო  თამბაქო .

 აშშ საფოსტო სამსახური შეიძლება არ დათანხმდეს  ასეთი  პაკეტის   მიწოდებაზე   ან

გადაცემაზე, როცა  იცის ან აქვს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ  ის  შეიცავს  ფოსტით   აკრძალულ  სიგარეტს ან  უკვამლო  თამბაქოს.

ფოსტით  აკრძალული   სიგარეტის  და უკვამლო  თამბაქოს  საერთაშორისო  ფოსტით    გაგზავნა ექვემდებარება ჩამორთმევას და  კონფისკაციას. ნებისმიერი ფოსტით  აკრძალული  სიგარეტი და უკვამლო  თამბაქოს ნაწარმი შეიძლება დაექვემდებაროს ამოღებას ან  კონფისკაციას და შეიძლება განადგურებული  იყოს     ფედერალური მთავრობის დანაშაულის  გამოვლენის ან სისხლისსამართლებრივი დევნის

 და მასთან დაკავშირებული გამოძიების ორგანოს    შედეგად.

 

 

განყოფილება    V    მინერალური     პროდუქტები

 

თავი 25    მარილი , გოგირდი ; მიწა  და ქვა; საბათქაშე მასალები, კირქვა და ცემენტი

სასაქონლო HS კოდი

25.01-25.30                                 უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი   26    მადნები, წიდა და ნაცარი

სასაქონლო HS კოდი

26.01-26.21                                 უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები.

თავი 27    მინერალური საწვავი, ნავთობი და მათი გამოხდის პროდუქტები ; ბიტუმოვანი ნივთიერებები; მინერალური   ცვილები

 

სასაქონლო HS კოდი               აკრძალული ნივთები

27.01-27.15                                აალებადი საწვავი, ზეთები და მათი პროდუქტები

                                                    პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                    იხილეთ ნაწილი II , პუნქტი 3.

 

განყოფილება     VI           ქიმიური    ან   მოკავშირე  მრეწველობის  პროდუქტები

თავი 28    არაორგანული ქიმიკატების; ძვირფასი ლითონების  არაორგანული ან ორგანული ნაერთები; იშვიათი მიწათა ლითონები,რადიოაქტიური ელემენტები ან იზოტოპები

სასაქონლო HS კოდი                აკრძალული ნივთები

28.01-28.53                                  ფეთქებადი , ადვილად აალებადი მასალები, როგორიცაა   პიროფორული

                                                     ნივთიერებები , აალებადი ან საწვავი სითხე, და  აალებადი მყარი,

                                                     მჟანგავი  საშუალებები,კოროზიის  გამომწვევი (მჟანგავი) ნივთიერებები

                                                     თხევადი ან  მყარი , შეკუმშული აირები  და შხამქიმიკატები ,

                                                     რადიოაქტიური მასალები.

                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                     იხილეთ ნაწილი II , პუნქტი 3, 4 და 5.5.

 

თავი 29    ორგანული ქიმიკატები

 

სასაქონლო HS კოდი                აკრძალული ნივთები

29.01-29.42                                 ნარკოტიკები ; ოპიუმი, ოპიატები და დერივატები , და ნებისმიერი  

                                                     ნარკოტიკული ,

                                                     ჰალუცინოგენური   სტიმულანტი,ან  დეპრესანტი,  ჩამოთვლილი

                                                     როგორც კონტროლირებადი ნივთიერებები.

                                                     პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                      იხილეთ ნაწილი II , პუნქტი 5 .

 

თავი 30     ფარმაცევტული პროდუქცია

 

სასაქონლო HS კოდი                აკრძალულინივთები

30.01-30.06                                 ფიზიოლოგიური  შრატი. ფალსიფიცირებული ან  შეცდომით   

                                                    (არასწორად ) მარკირებული    საკვები , წამლები, დიაგნოსტიკური   და       

                                                    სამკურნალო მოწყობილობები, კოსმეტიკა, მათი შემცველი  ნივთები ,

                                                    ახალი წამლები,  ბიოლოგიური პროდუქტები, ინფექციური  

                                                    ნივთიერებები , შრატები და  რადიაციული გამოსხივების   

                                                    ელექტრონული მოწყობილობები, საგნები, რომელიც  გამიზნულია  

                                                   უკანონო აბორტის წარმოებისთვის , ასევე ასეთ ნივთებზე  ყველა  სახის         

                                                   მოსაპირკეთებელი  ნაბეჭდი მასალა.

 

                                                     ■  პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                      იხილეთ ნაწილი II , პუნქტი 5 .

 

თავი 31      სასუქები

 

სასაქონლო HS კოდი                აკრძალული  ნივთები

31,01             3101,00                  ფრინველის  გუანო( სკინტლი) სითბური  გადამუშავების   და ნებართვის     

                                                     გარეშე.ნიადაგის კონდიციონერები / გამაუმჯობესებელი   ტორფის 

                                                     გარდა, აკრძალულია  როგორც ნიადაგის  სახეობა.

 

 

თავი 32     სათრიმლავი ან საღებავი ექსტრაქტები ; ტანინები და მათი წარმოებულები ; საღებავები, პიგმენტები და დანარჩენი საღებავი  ნივთიერებები; საღებავები და ლაქები; ფითხები და სხვა მასტიკები ; მელანი

                                                           

სასაქონლო HS კოდი                პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

32.01-32.15                                  იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 3.

 

თავი 33      ეთერზეთები და რეზინოიდები; პარფიუმერული, კოსმეტიკური და ტუალეტის საშუალებები

 

სასაქონლო HS კოდი                პირობითად  დაშვებული  ნივთები

33.01-33.07                                  იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 3.

 

თავი 34      საპონი, ზედაპირულად აქტიური ორგანული აგენტები , სარეცხი საშუალებები , საზეთი მასალები , ხელოვნური    ცვილები, მზა ცვილები , საწმენდი და საპრიალებელი საშუალებები, სანთლები და ანალოგიური ნაწარმი ,მოდელირების   პასტები, " სტომატოლოგიური ცვილები " და თაბაშირის   სტომატოლოგიური პრეპარატები.

 

სასაქონლო HS კოდი               პირობითად  დაშვებული  ნივთები

34.01-34.07                                იხილეთ    ნაწილი II , პუნქტი 3.

 

თავი 35    ალბუმინოიდური   ნივთიერებები; სახეცვლილი   სახამებელი; წებოები ; ფერმენტები

 

სასაქონლო HS კოდი               პირობითად  დაშვებული  ნივთები

35.01-35.07                                 იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 3.

 

თავი 36    ფეთქებადი   ნივთიერებები; პიროტექნიკური ნაწარმი; ასანთი ; პიროფორული შენადნობები; გარკვეული საწვავი    პრეპარატები

 

სასაქონლო HS კოდი                აკრძალული ნივთები

36.01-36.06                                 ფეთქებადი , ადვილად აალებადი მასალები, მექანიკური, ქიმიური ან  

                                                     სხვა მოწყობილობების კომპოზიციები , რომელიც   შეიძლება,               

                                                     გახურდეს   ან აფეთქდეს, მათ შორის: ფისტონი და დატენილი     

                                                     ლითონის ვაზნა, ასანთი .

 

 

თავი 37    ფოტოგრაფიული ან კინემატოგრაფიული საქონელი

 

სასაქონლო HS კოდი

37.01-37.07                                 უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

 

თავი 38      სხვადასხვა ქიმიური პროდუქტები

                                                                          

სასაქონლო HS კოდი               პირობითად  დაშვებული  ნივთები

38.01-38.25                                 იხილეთ   ნაწილი II , პუნქტი 3.

 

 

 


განყოფილება    VII    პლასტმასი და მათი ნაწარმი; რეზინი და მათი ნაწარმი

 თავი  39     პლასტმასი და მათი ნაწარმი

სასაქონლო HS კოდი             ■ პირობითად  დაშვებული  ნივთები

 

39.01-39.26                              იხილეთ ნაწილი II , პუნქტი 3.

 თავი 40   რეზინი და მათი ნაწარმი

სასაქონლო HS კოდი

40.01-40.17                              უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

განყოფილება   VIII     დაუმუშავებელი ტყავი, ტყავი, ქურქ-ბეწვეული   და მათი ნაწარმი; საუნაგირე ნაწარმი და აკაზმულობა; სამოგზაურო    საქონელი, ჩანთები და ანალოგიური საქონელი ; ცხოველთა ნაწლავი (გარდა აბრეშუმის ჭიას  ნაწლავისა)

 

თავი 41    დაუმუშავებული ტყავი (გარდა ქურქ-ბეწვეულის ) და ტყავი

 

სასაქონლო HS კოდი                პირობითად  დაშვებული  ნივთები

41.01-41.15                                  იხილეთ  ნაწილი II , პუნქტი 1.6.

 

თავი 42   ტყავის ნაწარმი , საუნაგირე ნაწარმი და აკაზმულობა; სამგზავრო ნივთები, ჩანთები და ანალოგიური საქონელი ;  ცხოველთა ნაწლავი  (გარდა აბრეშუმის ჭიას  ნაწლავისა)

 

სასაქონლო HS კოდი

42.01-42.06                                 უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 43     ქურქ-ბეწვეული    და ხელოვნური ბეწვი ; მათი  ნაწარმი

სასაქონლო HS კოდი                აკრძალული  ნივთები

43.01-43.03                                  ბეწვეული და   ყარყუმის, მელიას , კვერნას, წაულას , ონდატის   და

                                                      სინდიოფალას

                                                      ტყავი, რომელიც არის  რუსეთის ფედერაციიდან   ან  ჩინეთის სახალხო

                                                      რესპუბლიკიდან ; ასევე ასეთი ბეწვეული და ტყავი, მიუხედავად            

                                                      წარმოშობისა,  რომელიც უკვე დანაწილებული  და შეღებილია       

                                                      დასახელებული   ქვეყნების  მიერ.

.

განყოფილება   IX     ხე და მისი ნაწარმი; ხის ნახშირი; კორპი   და  კორპის  ხისგან  დამზადებული  ნივთები ; ჩალის   ნაწარმი,

ესპარტო   და სხვა დასაწნავი მასალა; კალათები და მოწნული ნაწარმი

 

თავი 44    ხე და მისი ნაწარმი; ხის ნახშირი

 

სასაქონლო HS კოდი               აკრძალული ნივთები

44,01             4401,30                 ხის  ნახშირის  ბრიკეტები .

 

თავი 45    კორპი   და  კორპის  ხისგან  დამზადებული  ნივთები

 

სასაქონლო HS კოდი                 აკრძალული  ნივთები

45,01                                              კორპის    საცობი.

                                                      პირობითად  დაშვებული  ნივთები

                                                      იხილეთ ნაწილი II , პუნქტი 2.3.

 

თავი 46      ჩალის  ნაწარმი,  ესპარტო   და სხვა დასაწნავი მასალები; კალათები და მოწნული ნაწარმი

სასაქონლო HS კოდი

46.01-46.02                                 უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

 

განყოფილება   X      ხის   მერქანი  ან სხვა ბოჭკოვანი ცელულოზის მასალა; ქაღალდის ან მუყაოს ნარჩენები და ჯართი   ; ქაღალდი და მუყაო და მათი ნაწარმი

თავი   47     ხის   მერქანი  ან სხვა ბოჭკოვანი ცელულოზის მასალა; ქაღალდის ან მუყაოს  ნარჩენები და ჯართი 

სასაქონლო HS კოდი

47.01-47.07                          უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

 თავი 48    ქაღალდი და მუყაოქაღალდის მასის, ქაღალდის ან მუყაოს ნაწარმი

სასაქონლო HS კოდი

48.01-48.23                          უპირობოდ  დაშვებული  ნივთები

თავი 49          ნაბეჭდი წიგნები, გაზეთები , სურათები და სხვა  პოლიგრაფიული   პროდუქტები; ხელნაწერები, ნაბეჭდი ტექსტები და გეგმები

სასაქონლო HS კოდი           ■ აკრძალული  ნივთები

49.01-49.11                              ნებისმიერ სტატია, რომელიც არღვევს  აშშ-ში  საავტორო უფლებების კანონს   და

საქონელი,  სახელით  ან ნიშნით, რომელიც   არ  შეესაბამება   შეერთებული შტატების

რეგისტრირებულ   სავაჭრო ნიშნებს, თუ იმპორტირებულია  სასაქონლო ნიშნის

მფლობელის   წერილობითი  თანხმობის  გარეშე.

ბილეთები, რეკლამა  ან  ლატარიის ცირკულარი . ჯაჭვური   წერილები, რომელიც

ცნობილია, როგორც "ინტენსიური  განვითარების ( თოვლის  გუნდისებრი )  წერილები".

რომელიმე მთავრობის, ობლიგაციების  რეპროდუქციები  ან ფასიანი ქაღალდები ,მათ

შორის ყველა ობლიგაცია, ცნობა  დავალიანების  შესახებ,

ეროვნული ბანკის  ვალუტა, ფედერალური სარეზერვო   ბანკნოტები, ფედერალური

სარეზერვო ბანკის  ბილეთები, კუპონები,  აშშ   საკრედიტო  ბილეთები, სახაზინო

ბანკნოტები,ოქროს სერტიფიკატები, ვერცხლის სერტიფიკატები, დანაწევრებული

ბანკნოტები , სადეპოზიტო სერთიფიკატები,გადასახადები, ქვითრები, ან  ფულადი

ჩეკები, რომელიც   შედგენილია   აშშ-ს   უფლებამოსილი წარმომადგენელის  მიერ,

მარკები  და სხვა   ანალოგიური   დასახელების  ღირებული   მასალა, გაცემული

კონგრესის  აქტით   და   გაუქმებული   აშშ-ს   მარკებით; ამერიკის შეერთებული შტატების

კოდექსის   504  განყოფილების , მე- 18-ე  თავის   გარდა.

იმიტირებული  საფოსტო   მარკები  გარდა  შავ-თეთრი ილუსტრაციებით, რომელთაგან   

დაიშვება  ფილატელისტური  გამოშვებები:

- უცხოური  მარკები,  თუ ფირფიტები ისე გაფუჭებულია, რომ  ვერ  ხდება

მასზე     ილუსტრაციების  ადაპტირება  და  გამიზნულია  გამოიყენონ  როგორც

ფილატელისტური  მარკა.

 - უცხოური მარკები;

 -